Dakos zet in op begeleiding van jonge jeugdtrainers

Na een samenwerking van enkele jaren gingen dameskorfbalverenigingen KSV Lierop en SVSH in 2015 samen op in Dakos. Had de ene vereniging overwegend seniorenleden, de andere had juist veel jeugdleden. Zo ontstond een goede set, met inmiddels bijna tweehonderd leden en twintig teams waarbij het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid hoog zijn. Bij die taken, zowel binnen als buiten het veld, krijgen de leden veel begeleiding en dat werpt z’n vruchten af in Someren.

Dakos staat niet voor niets voor Samen Sterk. Binnen de vereniging is het gewoon dat alle leden van zestien jaar of ouder iets voor de vereniging doen. Dat zit zo ingebakken in de cultuur van de vereniging. Tegenover die ‘verplichting’ staat dat de vereniging ondersteuning biedt bij dat wat nodig is voor de uitvoering van de betreffende taak. De vereniging vindt het belangrijk dat je als vrijwilliger voldoende en goede bagage meekrijgt.

Vicevoorzitter Diane van Engelen komt zelf uit de turnsport en zij voelde zich aangesproken iets te doen voor de vereniging toen haar dochter dertien jaar geleden voor korfbal koos. “Het sociale aspect is belangrijk en binnen de vereniging is dus gesteld dat iedereen vanaf zestien jaar een bijdrage levert. Dit kan fluiten, training geven of een rol in het organiseren van activiteiten zijn. Waar je ook voor kiest, je krijgt altijd ondersteuning van de vereniging om je taak zo goed mogelijk uit te voeren”.

Jeugdtrainers
Dakos biedt startende jeugdtrainers cursussen aan. “Het is belangrijk dat jonge jeugdtrainers voorbereid en met enige basiskennis met hun klus starten. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten, zowel voor de trainers als voor de jeugdige korfballers”, vindt Van Engelen. Binnen de vereniging worden leden persoonlijk benaderd om te polsen of er animo is om jeugdtrainer te worden en zo kwam Dakos tot genoeg deelnemers voor de opleiding Korfbaltrainer 2 (KT2) in de eigen accommodatie.

Zo gaf het volgen van de cursus geen extra belasting van bijvoorbeeld reistijd en vond de cursus plaats in een vertrouwde omgeving. Maar liefst tien startende jeugdtrainers hebben afgelopen seizoen deelgenomen aan de KT2-opleiding.

Extra kennis
Pleun Linders was één van de deelnemers aan KT2. De jeugdtrainster – tevens speelster van het eerste team – is heel positief over de cursus. “We werden door docent Rick van Luijt uitgedaagd en moesten zelf nadenken over onze ontwikkelpunten. Ik ben veel bewuster geworden van de manier waarop ik training geef en coach. Waar ik eerst veel instructie gaf, stel ik nu steeds nadrukkelijker vragen aan de jeugd. Ik train nu de C1, dat vaak al meer gemotiveerd en gedrevener is. We hebben ook geleerd als je een ander lager team traint, je de eigen drive moet afstemmen op dat team”.

Begeleiding
De tien deelnemers aan de KT2-opleiding vervullen allemaal nog steeds de rol als jeugdtrainer. Zowel tijdens de opleiding als daarna begeleidt Dakos diens jeugdtrainers. Vijf praktijkbegeleiders zorgden er voor dat de tien cursisten begeleid werden bij hun opleiding. Ook bij het uitvoeren van het trainerschap is aandacht voor de jeugdtrainers. Zo tracht de vereniging om meerdere trainers op een team te zetten, zodat er ruimte is om meer aandacht aan bepaalde speelsters of situaties te geven. Verder blijft de Technische commissie (TC) altijd in gesprek met de trainers. De TC laat zich regelmatig zien en weet wat er speelt binnen de teams en bij de trainers. Ook worden de trainers betrokken bij bijvoorbeeld de indeling van de teams. Dat maakt de saamhorigheid groot en leidt ertoe dat leden makkelijk naar de TC of het bestuur stappen als er iets is.

Tips van Dakos

  • Leg niet alleen een verplichting op, maar stel er wat tegenover. “Wij bieden vrijwilligers ondersteuning bij wat ze nodig hebben voor het goed kunnen uitvoeren van hun taak.”
  • Blijf altijd in gesprek, betrek leden en vraag hun mening over hun vakgebied of taak. “Je moet niet alles zelf beslissen, maar wel altijd transparant blijven en zaken terugkoppelen. Zorg hierbij voor duidelijkheid.”
  • Probeer de drempel zo laag mogelijk te houden. “Wij trachten meerdere trainers op een team te zetten, maar ook te zorgen voor genoeg deelnemers aan een trainersopleiding om deze zo op eigen terrein te kunnen laten plaatsvinden.”

Advies en vragen
Wil je advies van Dakos over diens aanpak of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Diane Engelen via voorzitter@dakossomeren.nl. Dakos helpt je graag. Meer informatie over de trainersopleidingen vind je op de site. Heb je hier nog vragen over dan kun je die stellen via opleidingen@knkv.nl.

Datum: 24 oktober 2019 uur

Best Practice Trainer/coach opleidingen