Coronavirus: updates

UPDATE 28 juli 12.00 uur
Veel verenigingen betalen een licentievergoeding om muziek te draaien en tv te kijken in de kantine. Omdat sportkantines door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus een tijd dicht zijn geweest komen Buma, Sena en Videma met een compensatieregeling. Voor veel verenigingen betekent dit dat zij een compensatie ontvangen van honderd procent van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode. Meer lees je hier.

-----

UPDATE 13 juli 16.00 uur
De overheid steunt de sport met diverse steunmaatregelen. Vrijdag 10 juil werd de nieuwe steunmaatregel TASO gepubliceerd. Via de TASO wordt geld beschikbaar gesteld aan verenigingen die niet in aanmerking komen voor generieke steunmaatregelen en die ten minste twintig procent omzetverlies hebben geleden als gevolg van de coronamaatregelen. Deze verenigingen ontvangen maximaal €3500,- ter compensatie van vaste kosten. Ook werd vrijdag bekend dat er extra financiële steun komt voor verenigingen met een eigen accommodatie. Meer lees je hier.

-----

UPDATE 1 juli 12.00 uur
Met ingang van 1 juli zijn de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus versoepeld. NOC*NSF heeft op 26 juni een nieuw algemeen sportprotocol opgesteld. Dit protocol heeft de sportkoepel op dinsdag 30 juni op enkele punten aangepast. Het geüpdatete protocol vind je op nocnsf.nl/sportprotocol. De volledige update vind je hier.

-----

UPDATE 26 juni 18.00 uur

In navolging op de op 24 juni aangekondigde versoepelingen van het kabinet heeft NOC*NSF op 26 juni een nieuw algemeen sportprotocol opgesteld. Dit protocol, dat de dagen erna nog verder geüpdatet kan worden, gaat in per 1 juli en is te vinden op nocnsf.nl/sportprotocol. Korfbalverenigingen zullen geen korfbalspecifiek protocol ontvangen. Tót 1 juli is dit korfbalspecifieke protocol nog van kracht. De volledige update vind je hier.

-----
.
UPDATE 25 juni 13.00 uur
Per 1 juli mogen de sportaccommodaties (binnen en buiten) en -kantines weer open. Ook hoeven korfballers van 19 jaar en ouder per 1 juli tijdens het korfballen geen afstand meer van elkaar te houden en zijn wedstrijden weer mogelijk. Dit werd woensdagavond duidelijk tijdens de persconferentie van het kabinet. De volledige update vind je hier

-----

UPDATE 16 juni 09.00 uur
Het kabinet heeft het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen per 15 juni opgeheven. Dit betekent dat kleedkamers, douches en toiletten bij buitensportaccommodaties, als de gemeente hier akkoord mee is, weer open mogen. Deze maatregel geldt onder voorwaarde dat in de kleedkamer anderhalve meter afstand wordt gehouden, ook door jongeren tot en met achttien jaar.

De horeca mag nog niet open. Verenigingen die beschikken over kleedkamers die alleen bereikbaar zijn via de sportkantine mogen per 15 juni de kantine openstellen op voorwaarde dat deze enkel wordt gebruikt als looproute en ook hier de anderhalve meter afstand wordt gehouden.

-----

UPDATE 29 mei 16.45 uur
Vanaf 1 juni 2020 hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar tijdens de korfbaltraining buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. In navolging op het op 28 mei door NOC*NSF geüpdatete algemene sportprotocol presenteert het KNKV het geüpdatete korfbalspecifieke protocol 'Protocol verantwoord sporten'. Dit geüpdatete protocol gaat in per 1 juni om 12.00 uur. In dit protocol staat ook beschreven dat verenigingskantines en -terrassen tot 1 juli gesloten moeten blijven. Zelfstandige restaurants op sportaccommodaties mogen per 1 juni hun deuren en terrassen openen, met het KHN-protocol als leidraad.

Het protocol - en ook dat van NOC*NSF - vind je hier.
 

-----

UPDATE 28 mei 17.45 uur

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden. Het KNKV is in afwachting van nadere informatie van NOC*NSF en komt vrijdag met een update.

-----

UPDATE 7 mei 19.10 uur
Vanaf 11 mei mogen korfballers van 19 jaar en ouder de trainingen weer hervatten. In navolging op het op 8 mei door NOC*NSF geüpdatete algemene sportprotocol presenteert het KNKV het korfbalspecifieke protocol: ‘Protocol verantwoord sporten (update 08-05-2020)'. Deze geüpdatete protocols vind je in dit nieuwsbericht.

-----

UPDATE 7 mei 16.15 uur
Vanwege de coronacrisis kon de Korfbal Leaguefinale op last van de overheid in april 2020 niet doorgaan. Op grond van de Algemene verkoopvoorwaarden KNKV-evenementen kunnen fans, die een ticket gekocht hadden, helaas geen restitutie van het entreegeld ontvangen. De Korfbal Leaguefinale 2021 vindt plaats op 10 april 2021 - vooralsnog gaat het KNKV ervan uit dat het evenement dan wel zal kunnen doorgaan - en het gekochte ticket (met bijbehorende plaats) is in dat geval geldig voor de Korfbal Leaguefinale van volgend jaar. Tickethouders hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen en krijgen te zijner tijd meer informatie over de Korfbal Leaguefinale 2021. Met vragen kunnen zij zich wenden tot Team Evenementen (evenementen@knkv.nl). Verdere, algemene informatie over de kaartverkoop van de Korfbal Leaguefinale 2021 volgt in een later stadium.

-----

UPDATE 7 mei 12.30 uur
Woensdag 6 mei heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Het KNKV heeft momenteel contact met NOC*NSF en het RIVM, die gezamenlijk werken aan een algemeen sportprotocol. Aan de hand van dit protocol, dat voor of in het weekend verschijnt, komt het KNKV zo spoedig mogelijk met een (update van het) korfbalspecifiek protocol, waarin duidelijk wordt op welke manier korfballers van negentien jaar en ouder vanaf 11 mei mogen trainen. Op de door het kabinet geschetste gewenste situatie vanaf 1 september kan het KNKV pas in een later stadium ingaan, gezien het voorbehoud dat hier nog aan verbonden is.

-----
 

UPDATE 1 mei 19.00 uur
Nu de jeugd weer mag trainen kunnen jeugdtrainers getest worden als ze klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Voor trainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in het onderwijs en in de kinderopvang. Als een trainer minimaal 24 uur klachten heeft dan kan de trainer contact opnemen met de GGD. Het bericht van de Rijksoverheid vind je hier.

Daarnaast stelt het kabinet met de heropening van de sport voor de jeugd 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen, zodat verenigingen de jeugd goed kunnen opvangen en straks hun deuren kunnen openen voor alle Nederlanders. Informatie over wat dit concreet betekent voor korfbalverenigingen volgt later. Het bericht van de Rijksoverheid vind je hier.

----

UPDATE 29 april 17.15 uur
De jeugd mag weer trainen. Drie veelgestelde vragen over het protocol voor de jeugdtrainingen worden beantwoord in dit bericht, dat ook een instructievideo bevat.

----

UPDATE 22 april 17.20 uur
Samen met NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft het KNKV gewerkt aan een algemeen sportprotocol, waarin staat hoe de jeugd veilig kan sporten volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging op het algemene protocol heeft het KNKV ook een korfbalspecifiek protocol ontwikkeld. Voor de protocols en posters, zie dit nieuwsbericht.

----

UPDATE 22 april 20.45 uur
Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen dienen tot en met 28 april gesloten te blijven. Vanaf 29 april mag de korfbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen - onder begeleiding en strikte voorwaarden - trainen in de buitenlucht, mits de gemeente hiermee akkoord is. De volledige update, inclusief alle voorwaarden en informatie over het protocol dat het KNKV opstelt, vind je hier.

----

UPDATE 22 april 16.00 uur
In overleg met het KNKV heeft de Internationale Korfbal Federatie besloten dat de IKF Beach World Cup (Europe) 2020 wordt geschrapt. Dit naar aanleiding van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Dit beachevenement zou op 7 en 8 augustus plaatsvinden in het The Hague Beach Stadium. Ook het NK Beachkorfbal Outdoor, dat hier 8 augustus gespeeld zou worden, is van de baan.

----

UPDATE 22 april 13.50 uur
In de vergadering van dinsdag 21 april heeft het Bondsbestuur het volgende besloten over de afwikkeling van de zaalcompetitie:

Zaalcompetitie wordt niet uitgespeeld, geen kampioenen
De zaalcompetitie 2019/2020 wordt niet uitgespeeld. In deze competitie waren de slotfase van de Korfbal League, Hoofdklasse en Topklasse Dames nog open, maar deze play-offs, finales en play-downs worden dus niet meer gespeeld. Er worden geen kampioenen uitgeroepen.

Alle fans, die reeds een ticket hadden gekocht voor de Korfbal Leaguefinale 2019/2020 in Rotterdam Ahoy, krijgen spoedig een bericht over de afwikkeling hiervan.

Stand is eindstand (en geen Tussenklasse)
Het bestuur houdt voor het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie vast aan het eerder genomen besluit ‘stand is eindstand’ en aan de toepassing van de promotie- en degradatieregeling. Er komt dus geen tussenklasse direct onder de Korfbal League en Reserve Korfbal League. De enquête over de mogelijke invoering van een tussenklasse onder de Korfbal League is ingevuld door 230 verenigingen. 155 verenigingen stemden voor een tussenklasse, 75 verenigingen stemden tegen.

Nadere informatie over de eindstand in het wedstrijd- en topkorfbal – inclusief totstandkoming én gevolgen - staat in de brief, die zojuist naar alle verenigingen is gestuurd.

----

UPDATE 21 april 19.20 uur
Het KNKV heeft kennis genomen van de kabinetsmaatregelen van 21 april. Het Bondsbestuur komt morgen (woensdag) met een update over de momenteel relevante zaken. Tegelijk met de update zal ook de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden worden bijgewerkt.

----

​UPDATE 10 april 20.00 uur
Op 9 april heeft het KNKV een enquête uitgestuurd over de invoering van een mogelijke tussenklasse in de zaalcompetitie. Voorzitters en Bondsraadsleden hebben tot en met 16 april de tijd om deze in te vullen. Naar aanleiding hiervan kwamen op competitie@knkv.nl drie veelgestelde vragen binnen. De antwoorden op deze vragen heeft het KNKV inmiddels per e-mail verstuurd aan de voorzitters en Bondsraadsleden. De antwoorden staan ook in dit nieuwsbericht en zijn toegevoegd aan de oorspronkelijke toelichting.

----

UPDATE 10 april 12.30 uur
In de update van dinsdag 7 april heeft het KNKV enkele besluiten gecommuniceerd over de afwikkeling van de competitie 2019/2020. Hierin is voor de komende zaalcompetitie de mogelijkheid genoemd om een klasse toe te voegen tussen de Korfbal League en Hoofdklasse én tussen de Reserve Korfbal League en Reserve Hoofdklasse.

De invoering van een extra klasse betekent een wijziging in de competitiestructuur. Het Bondsbestuur wil, voordat het hier een besluit over neemt, de verenigingen en Bondsraadsleden raadplegen, omdat normaliter een wijziging als deze loopt via de strategische cyclus. Om die reden heeft het Bondsbestuur ervoor gekozen om de verenigingen en Bondsraadsleden te raadplegen middels een enquête, die 9 april uitgestuurd is naar de voorzitters en secretarissen van de verenigingen en naar de Bondsraadsleden. Meer over deze enquête, die voorzitters tot en met 16 april kunnen invullen, vind je in dit nieuwsbericht.

----

UPDATE 7 april 16.30 uur
In navolging van de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus heeft het KNKV in de afgelopen weken enkele ingrijpende besluiten moeten nemen over de Nederlandse korfbalcompetitie. Over de afwikkeling van de veld- en zaalcompetitie 2019/2020 heeft het Bondsbestuur maandag 6 april het volgende besloten:

Veldcompetitie
Beschouwd als niet gespeeld
De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft - of iets meer - afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling  van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.

Zaalcompetitie
Stand is eindstand (let op: lees ook tweede alinea)
In het top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als eindstand telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking.

Slotfase Korfbal League, Hoofdklasse en Topklasse Dames (allen: senioren) nog open
Het Bondsbestuur wil de kleine mogelijkheid dat de play-offs, play-downs en de finales nog gespeeld kunnen worden - in welke vorm dan ook - open houden tot het eerstvolgende besluit van het kabinet in de week voor 28 april. Over deze optie gaat het KNKV de komende dagen met de betrokken verenigingen in gesprek. Mochten deze competities niet uitgespeeld kunnen worden, dan beslist het Bondsbestuur zo snel mogelijk, nadat het kabinet helderheid heeft gegeven, over de consequenties.

Wedstrijdkorfbal
Zoals hierboven aangegeven, is bij het wedstrijdkorfbal de huidige stand de eindstand en vindt overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie.

Optie invoegen tussenklasse, uitvraag verenigingen en Bondsraad
Het bestuur is van mening dat het besluit ‘stand is eindstand’, in deze voor het grootste deel afgewerkte zaalcompetitie, leidt tot de minste sportieve schade. Een manier om de sportieve schade verder te minimaliseren zou zijn: het invoegen van een klasse tussen de Korfbal League en Hoofdklasse. Het invoegen van deze tussenklasse zou vanaf onderop leiden tot de doorstroom van de beste teams van de diverse klassen en tot een betere competitive balance.

Het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van dit scenario zou een wijziging in de competitiestructuur met zich meebrengen. Het Bondsbestuur vindt het niet gepast om deze door te voeren zonder overleg met de verenigingen, Bondsraad en de reglementscommissie. Het Bondsbestuur gaat de verenigingen en Bondsraad  hierover middels een enquête bevragen. Bijgevoegd bij de enquête zijn scenario’s van zowel het huidige voorgenomen besluit, als van de impact van een eventuele nieuwe klasse.

De enquête wordt uiterlijk donderdag 9 april uitgezet en de verenigingen krijgen tot en met 16 april de tijd deze enquête in te vullen. Deze termijn is zo kort, omdat de verenigingen moeten kunnen beginnen met de inhuur van de zalen voor de zaalcompetitie 2020/2021 en daarvoor is een tijdige zaalindeling noodzakelijk. De resultaten van de enquête worden besproken in het Bondsbestuur en de uitkomst daarvan zal het bestuur zo snel mogelijk kenbaar maken.

Meer informatie
Dit besluit heeft op het overgrote deel van onze verenigingen invloed en het lukt ons niet om op alle komende vragen persoonlijk antwoord te geven. Hiervoor vragen wij begrip van de betrokken verenigingen, korfballers en fans. De meest gestelde vragen - en antwoorden - worden gebundeld in de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

-----

UPDATE 6 april 22.20 uur
Het Bondsbestuur is momenteel nog in vergadering en komt morgen met een update over de competitie en afwikkeling hiervan. Het bestuur rekent op ieders begrip en geduld in deze.

-----

UPDATE 5 april 13.00 uur
Bij het KNKV komen momenteel logischerwijs veel vragen binnen over de competitie en afwikkeling hiervan. Het Bondsbestuur vergadert hier maandagavond 6 april over en neemt dan een besluit over dit voor veel wedstrijd- en topkorfballers belangrijke thema. We trachten maandagavond een update met de hoofdlijnen van het besluit te plaatsen. Omdat voor een goede uitvoering en communicatie richting verenigingen, leden en fans alle mogelijke consequenties van het besluit zorgvuldig uitgewerkt dienen te worden, bestaat de mogelijkheid dat er niet eerder dan dinsdag vollédige duidelijkheid voor geheel korfballend Nederland is.

Het Bondsbestuur rekent op begrip voor deze gang van zaken, die noodzakelijk is voor een goede uitvoering en berichtgeving voor en richting alle betrokkenen.

-----

UPDATE 4 april 18.00 uur
De Internationale Korfbal Federatie heeft bekendgemaakt, dat bijna de gehele internationale wedstrijdagenda van dit jaar wordt verplaatst naar 2021 of wordt geannuleerd. Het EK van Team NL Korfbal en het WK U21 van Talent TeamNL Korfbal gaan naar 2021, de eindtoernooien van U19, U17 (en 15) worden dit jaar geschrapt. Meer hierover in dit nieuwsbericht.

-----

UPDATE 2 april 17.15 uur
De aankomende World Games in Birmingham (VS) vinden plaats van 7 tot en met 17 juli 2022. Dat heeft de International World Games Association (IWGA) donderdag bekendgemaakt. Deze verplaatsing komt voort uit de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus en het daardoor uitstellen van de Olympische Spelen 2020 naar eind juli 2021. Dinsdag maakte de IWGA al bekend dat de World Games niet op de oorspronkelijke data (15 - 25 juli 2021) zouden worden gehouden. Meer lees je hier.

-----

UPDATE 31 maart 20.30 uur
Het KNKV heeft kennis genomen van de additionele kabinetsmaatregelen van 31 maart. Deze hebben geen directe invloed op de maatregelen, zoals het KNKV die op 23 maart afgekondigd heeft. Bekijk hier de veelvuldig geactualiseerde lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

-----

UPDATE 27 maart 14.30 uur
Sportverenigingen en -stichtingen, die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, kunnen via de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) - eerder het Noodloket genoemd - in bepaalde gevallen een eenmalige tegemoetkoming van vierduizend euro ontvangen. Welke voorwaarden hieraan verbonden zijn lees je hier. Aanvragen kunnen tot en met 26 juni 2020 gedaan worden via deze website. Hier lees je meer over het doen van de aanvraag en hoe je je hierop kunt voorbereiden.

Daarnaast zet NOC*NSF vanuit diens eigen begroting vier à vijf miljoen opzij voor een Coronanoodfonds Sport. Met dit fonds worden de financiële gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk opgevangen. Meer informatie over het Coronanoodfonds Sport vind je hier.

Zodra er belangrijke updates zijn over de TOGS-regeling en het Coronanoodfonds Sport, zal het KNKV de verenigingen hierover informeren.

-----

UPDATE 23 maart 22.15 uur
De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

Oproep: sluit deuren tot 1 juni
Het KNKV roept alle korfbalverenigingen op om de deuren gesloten te houden tot 1 juni en last zelf tot die tijd alle KNKV-bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen af.

Afgelasting (tweede helft) veldcompetitie
Alle geplande wedstrijden in (het tweede deel van) de veldcompetitie worden dit seizoen afgelast, evenals alle toernooien en evenementen, behorend bij de veldcompetitie. Over de afwikkeling van de veldcompetitie - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling  - besluit het KNKV uiterlijk maandag 6 april, dezelfde einddatum die eerder aangekondigd is voor wat betreft de afwikkeling van de zaalcompetitie.

Update en FAQ
KNKV-voorzitter Rob Meijer zal deze week nader ingaan op de impact van het coronavirus en de bijbehorende kabinetsmaatregelen op onze korfbalverenigingen. Verder verschijnt op KNKV.nl spoedig een FAQ-overzicht (door verenigingen veel gestelde vragen en de antwoorden hierop).

-----

UPDATE 19 maart 18.30 uur
Het KNKV heeft besloten de besluitvorming over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal op te schorten tot (voorlopig) maandag 6 april, de (voorlopige) einddatum van de huidige kabinetsmaatregelen. In eerdere berichtgeving werd aangekondigd dat uiterlijk vrijdag 20 maart een mededeling zou volgen over de rangschikking en promotie- en degradatieregeling in het wedstrijdkorfbal, maar gezien de huidige complexe situatie met bijbehorende, elkaar snel opvolgende ontwikkelingen neemt het KNKV langer de tijd om richting volgend zaalseizoen tot een weloverwogen en voor alle partijen zo goed mogelijk besluit te komen.

Ook de besluitvorming over de afwikkeling (lees: zaalcompetitie) van de Cashback World Korfbal League, de Hoofdklasse, de Hoofdklasse A-jeugd, de Dames Topklasse (en de bijbehorende evenementen) én over de tweede helft van de veldcompetitie volgt (voorlopig) 6 april. Mochten de huidige kabinetsmaatregelen ook na 6 april in meerdere of mindere mate van kracht blijven, dan bestaat de kans dat ook (sommige) competitiebesluiten door het KNKV op een later moment worden genomen.

Het KNKV begrijpt dat alle korfbalverenigingen, korfballers en fans zo snel mogelijk duidelijkheid willen, maar rekent op begrip voor dit besluit.

-----

UPDATE 19 maart 12.00 uur
De This is Korfball Tour 2020, die plaats zou vinden op 20 april, 11 mei en 18 mei, is geannuleerd. Het KNKV heeft hiertoe moeten besluiten na de kabinetsmaatregelen omtrent het coronavirus in combinatie met de onzekerheid over de periode na 6 april en - de noodzakelijke voorbereidingen op - dit evenement. De verenigingen, die bezocht zouden worden door TeamNL Korfbal, zijn door hun verenigingsadviseur geïnformeerd.

-----

UPDATE 17 maart 14.30 uur
In overleg met Zhengzhou is besloten de trip van TeamNL Korfbal van eind mei naar China af te gelasten. Voor volgend jaar onderzoekt zowel het KNKV als de KNKB (Belgische bond) de mogelijkheid om aan het toernooi van Zhengzhou deel te nemen.

-----

UPDATE 16 maart 21.00 uur
Het KNKV heeft kennisgenomen van de additionele maatregelen, die het kabinet 15 maart heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het huidige pakket aan kabinetsmaatregelen - ook gelet op de toespraak van premier Rutte van 16 maart - heeft voor dit moment de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

Geen KNKV-finales en -evenementen op 4 en 5 april
Door de meest recente kabinetsmaatregelen kunnen de Korfbal Leaguefinale in Rotterdam Ahoy (4 april) en de Dameskorfbal Zaalfinale in Eindhoven (5 april) geen doorgang vinden op de oorspronkelijke datum. Ditzelfde geldt voor het Korfbalcongres, dat voorafgaand aan de Korfbal Leaguefinale gepland stond. Het KNKV onderzoekt of de wedstrijden en/of evenementen op een later moment alsnog georganiseerd kunnen worden.

Over de specifieke afwikkeling (lees: zaalcompetitie) van de Cashback World Korfbal League, de Hoofdklasse, de Hoofdklasse A-jeugd, de Dames Topklasse én de bijbehorende evenementen neemt het KNKV uiterlijk maandag 6 april aanstaande een besluit of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt.

Wedstrijdkorfbal (zaal)
Alle nog geplande wedstrijden in het wedstrijdkorfbal worden afgelast. Over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling  - neemt het KNKV uiterlijk vrijdag 20 maart een besluit.

Breedtekorfbal (zaal)
Als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft het KNKV besloten alle nog geplande duels in de zaalcompetitie van het breedtekorfbal – inclusief de duels die na 6 april gepland stonden – af te gelasten. Met inachtneming van de huidige reglementen heeft het bondsbestuur besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, zodat dit hierop officieel ook geen invloed heeft.

Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte wordt ingedeeld.

Veldcompetitie
Het KNKV heeft besloten alle duels in de (voorjaars-)veldcompetitie tot en met donderdag 16 april af te gelasten. Uiterlijk maandag 6 april aanstaande komt het KNKV met een besluit over de volledige veldcompetitie of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt.

De voorbereidingen van de programmering van de veldcompetitie gaan vooralsnog in aangepaste vorm door. Hierover komt KNKV in de komende dagen met nadere informatie.

Veel gestelde vragen en antwoorden
Het KNKV ontvangt momenteel logischerwijs enorm veel vragen en het lukt ons niet om iedereen persoonlijk antwoord te geven. Hiervoor vragen wij begrip van de betrokken verenigingen, korfballers en fans. Zodra er over de genoemde zaken meer duidelijkheid is, zal het KNKV voorzien in antwoorden op de meest gestelde vragen.

‘Met z’n allen het beste ervan maken’
KNKV-voorzitter Rob Meijer: “Dit is voor iedereen een vervelende situatie, waar we met z’n allen het beste van moeten maken. We zijn ervan overtuigd dat de maatregelen die we nu voor de competities treffen, leiden tot de in deze situatie best mogelijke scenario’s. We doen er als KNKV alles aan om onze verenigingen en leden zo goed mogelijk bij te staan en wensen iedereen veel sterkte bij de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus.”

-----

UPDATE 13 maart: 13.00 uur
De Internationale Korfbal Federatie (IKF) heeft besloten het IKF U19 Open European Korfball Championship 2020 in Leeuwarden (10-12 april) af te gelasten. Meer informatie vind je op de website van de IKF.

-----

UPDATE 12 maart: 19.20 uur
Ook door het KNKV georganiseerde bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen worden tot en met 31 maart afgelast.

Begin volgende week verwacht het KNKV nadere informatie te kunnen geven over welke gevolgen deze maatregel heeft voor het verdere verloop van de zaalcompetitie en evenementen.

-----

BERICHT 12 maart: 18.25 uur
Het KNKV heeft besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Ook adviseert het KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Deze maatregel volgt op de additionele maatregelen, die het kabinet 12 maart afkondigde in verband met het coronavirus én diens oproep om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Met deze maatregel volgt het KNKV het advies van het kabinet en sportkoepel NOC*NSF op.

Datum: 28 juli 2020 uur

Competitie