Clubkadercoaches helpen verenigingen bij trainersbegeleiding

Negen korfbalverenigingen draaien sinds begin 2019 mee in het proeftuinenproject Clubkadercoach. Het doel van dit project – waarin het ministerie van VWS, zeven gemeenten en acht sportbonden aangesloten zijn – is om gezamenlijk Clubkadercoaches op te leiden, die trainers en coaches binnen verschillende verenigingen ondersteunen en begeleiden.

Door buurtsportcoaches in te zetten als Clubkadercoaches krijgen trainers en coaches begeleiding op lokaal niveau. De focus ligt op het vergroten van het sportplezier, zonder daarbij het technische aspect uit het oog te verliezen. Het uiteindelijke doel is het sportplezier vergroten en de uitstroom van leden beperken. De Clubkadercoaches leiden daarnaast vrijwilligers binnen de vereniging op om deze rol structureel te gaan vervullen. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld gesprekken met bestuursleden voeren over de implementatie van trainersbegeleiding en vervolgens een aantal trainers binnen de vereniging begeleiden. Voor de korfbalinhoudelijke expertise binnen het project is het KNKV aangesloten.

Ervaringen
Het project loopt nu ruim een half jaar en de eerste ervaringen zijn positief. Sparta Zwolle is één van de korfbalverenigingen die meedraait in het project. Sparta werkt daarin samen met Sportservice Zwolle. Met Clubkadercoach Leontien Thewissen zet de vereniging vooral in op het omhoog brengen van het niveau van de trainers zodat zijzelf én de jeugdspelers meer plezier krijgen. Pim Steenbergen, trainersbegeleider en speler van het eerste team: “Op dit moment helpt Leontien trainers bij het vraagstuk: hoe krijg je het voor elkaar om sportplezier te creëren? Het is de bedoeling dat we de komende periode meekijken wat zij doet en dan stap voor stap de regie weer terugkrijgen en het beleggen binnen de vereniging. Binnen de vereniging wordt er positief gereageerd. Vooral de wijze van begeleiding is fijn. Leontien staat niet boven de trainers maar er naast. Doordat zij meekijkt lopen de trainers minder vast en houden we ze betrokken.”

Beleggen binnen de vereniging
Sparta is hard bezig met de opbouw en borging van trainersbegeleiding. Steenbergen: “We zijn trainersbegeleiding op aan het zetten binnen de vereniging. We willen dat straks elke leeftijdscategorie een eigen trainersbegeleider heeft. Aanvullend daarop stellen we een jeugdbeleid op en intensiveren we deelname aan trainersopleidingen. Op dit moment volgen twintig trainers KT2 en een aantal KT3”.

Ledenbehoud
Sporters die vroegtijdig stoppen bij een vereniging geven vaak de (gebrekkige) kwaliteit van de training op als reden. Uit onderzoek (Sportkadermonitor, 2015, NOC*NSF) blijkt dat de trainers/coaches de belangrijkste factor zijn in het sportplezier van de leden. Ze zijn daarmee de belangrijkste schakel om te zorgen voor ledenbehoud en ledenwerving.

De 32 proeftuinen Clubkadercoaches voor buurtsportcoaches moeten hier positief aan bijdragen door:

  • Stijging van de kwaliteit van de trainers;
  • Vergroting van het sportplezier van de leden;
  • Verankering binnen het kaderbeleid in de vereniging.

Sportakkoord
Clubkadercoaching is een interventie vanuit het Sportakkoord, waarin de driehoek sportbond, gemeente en vereniging naar vragen en oplossingen kijkt. Clubkadercoaches zijn in dienst bij de gemeente en het KNKV levert de korfbalinhoudelijke expertise. Dit zorgt direct voor een betere samenwerking tussen de bond en de gemeenten.

Gemeenten en korfbalverenigingen
Aan het proeftuinenproject doen zeven gemeenten en acht sportbonden (met in totaal 56 verenigingen) mee. De gemeenten die aangesloten zijn bij dit project zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle, Doetinchem en Gelderse Sport Federatie (GSF). Korfbalverenigingen die deel uit maken van de proeftuinen zijn: AW.DTV (Amsterdam), Fiducia (Utrecht), Sparta Zwolle (Zwolle), Oranje Zwart (Zwolle), GKV (Den Haag), HKV Achilles (Den Haag), Dindoa (GSF), Fortuna’74 (GSF) en DLKV (GSF).

Het proeftuinenproject loopt tot juni 2020.

Meer informatie over het project vind je op de website van Sport & Strategie. Wil je meer weten over de rol van het KNKV? Neem contact op met Roel van der Weide via roel.van.der.weide@knkv.nl.

Datum: 8 november 2019 uur

Trainersbegeleiding