Bondsraadvergadering 8 december

Zaterdag 8 december was Papendal het decor van de besluitvormende Bondsraadvergadering. Eenentwintig leden van de Bondsraad van het KNKV waren aanwezig om het jaarplan 2019 en de daarbij behorende begroting en heffingenregeling goed te keuren.

Wat doet de Bondsraad ook alweer? Het Bondsbestuur van het KNKV legt verantwoording af aan de Bondsraad, die de verenigingen uit hun district vertegenwoordigen.

Ledengroei
Wat werd er tijdens deze bondsraadvergadering besproken? PKC/SWKGroep werd in het zonnetje gezet. De Korfbal Leaguevereniging behaalde het hoogste ledenaantal ooit en passeerde de 1043 leden, nog nooit had een korfbalvereniging meer leden. Ook district Noord- West bleef niet onbenoemd. Zij ontvingen de Jack van Driel propagandabeker voor de gerealiseerde ledengroei in 2018. Ten opzichte van 2017 groeide het aantal korfballers in het district met 85 leden.

Belangrijkste ontwikkelingen
Voorzitter Rob Meijer opende de bondsraadvergadering en zoomde daarin onder andere in op de vijf belangrijkste aandachtspunten uit het jaarplan 2019 ontwikkelingen:

  • Ledenwerfacties voor nieuwe leden (4 tot en met 12 jaar);
  • Behoud van leden door middel van opleiden en begeleiden technisch kader;
  • Bestuurders ondersteunen om een vitale vereniging te blijven cq te worden;
  • Competitie/lidmaatschappen inrichten op basis van de behoeften van verenigingen en leden, dus flexibele lidmaatschapsvormen;
  • Elke speler/team in een ontwikkelingsgerichte passende competitie

Tijdens de bondsraadvergadering werden het gepresenteerde jaarplan en de daarbij behorende begroting, inclusief de heffingenregelingen 2019 aangenomen door de bondsraad.

Afscheid
Tijdens deze vergadering op Papendal nam bondsraadlid Herman Koobs (district Noord) afscheid en werd hij bedankt voor zijn inspanningen voor het KNKV. Voorzitter van district Oost Joop van Essen vertelde na de rondvraag en sluiting over de ondersteuning die wordt geboden aan verenigingen met minder dan honderd leden in district Oost, een onderwerp dat goed aansluit bij de ondersteuning om verengingen vitaal te houden cq te laten worden.

Wil je als vereniging meedenken en je stem laten horen? Of meer te weten komen van de afgelopen vergadering? Neem contact op met de bondsraadleden uit jouw regio.

Datum: 10 december 2018 uur

Beleidszaken Jaarverslag