Bondsraadvergadering 29 september

Zaterdag 29 september was Papendal het decor van de opiniërende Bondsraadvergadering. Zo’n dertig leden van de Bondsraad van het KNKV waren aanwezig om hun mening over het concept- Jaarplan voor 2019 te geven.

Wat doet de Bondsraad ook alweer? Het Bondsbestuur van het KNKV legt verantwoording af aan de Bondsraad, die de verenigingen uit hun district vertegenwoordigen.

Zaterdag/zondag, EK, jaarplan
Wat werd er dan zaterdag besproken? Met het oog op de maatschappelijke trend, dat steeds meer de mensen de zaterdag boven de zondag verkiezen om te sporten, werd gesproken over de invulling van de competitie op lange termijn. Verder werden de Bondsraadsleden door de KNKV-directie geïnformeerd over de stand van zaken richting het komende IKF Europees Kampioenschap Korfbal 2018 in Friesland en ook het concept-Jaarplan voor 2019 werd besproken.

Koen Beentjes werd benoemd tot lid van de Landelijke Financiële Commissie, terwijl David van der Plicht is opgenomen in de Commissie van Beroep.

Zaterdag 8 december aanstaande vindt de volgende Bondsraadvergadering plaats. Tijdens die vergadering zullen het vaststellen van het Jaarplan 2019 en de daarbij behorende begroting de belangrijkste punten zijn.

Wil je als vereniging meedenken en je stem laten horen? Of meer te weten komen van de afgelopen vergadering? Neem contact op met de bondsraadleden uit jouw regio.

Datum: 2 oktober 2018 uur

Bestuurders Bestuursbesluiten Technisch beleid