Bondsraadvergadering

Aanstaande zaterdag vindt om 10.00 uur de derde en laatste bondsraadvergadering van dit jaar plaats in hotel Papendal. Hier wordt het jaarplan en de begroting van het KNKV voor 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan de stemgerechtigde bondsraadsleden. 

Deze bondsraadsleden vertegenwoordigen alle leden van het KNKV, dus ook die van jouw vereniging. Uit elk district mogen zeven bondsraadsleden stemmen uitbrengen naar rato van het aantal leden van dat district. Mochten er minder dan zeven bondsraadsleden uit het district aanwezig zijn dan wordt het aantal stemmen verdeeld onder de wel aanwezige bondsraadsleden van dat district. Er gaat dan ook geen stem verloren. De agenda en bijbehorende stukken voor de aankomende Bondsraad vind je hier.

Bondsraadvergadering live volgen
Als vereniging ben je welkom om de Bondsraad bij te wonen in Papendal. Het is ook mogelijk om deze te volgen via livestream. Via deze link kun je de Bondsraad volgen aanstaande zaterdag.

Datum: 13 december 2019 uur