Bondsraad 27 juni

Zaterdag 27 juni vindt om 10.00 uur de Bondsraad plaats. De stukken zijn inmiddels naar alle verenigingen verstuurd. Op de agenda staan onder andere enkele reglementswijzigingen. Deze worden voorgelegd aan de stemgerechtigde bondsraadsleden, de vertegenwoordigers van de verenigingen.

Het Bondsbestuur bepaalt het beleid van het KNKV en legt verantwoording af aan de Bondsraad. In de Bondsraad zitten vanuit elk district bondsraadsleden die de verenigingen vertegenwoordigen. Dat gebeurt in de besluitvorming en het bespreken van en stemmen over voorstellen van het Bondsbestuur en de districten.

Agenda en stukken
De agenda en bijbehorende stukken voor de aankomende Bondsraad vind je hier. Heb je vragen of wil je hier iets over kwijt, dan kun je terecht bij de bondsraadsleden van jouw district. 

Minder aanwezigen
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus vindt de Bondsraad in een afgeslankte vorm plaats met minder aanwezigen. Dat er minder bondsraadsleden aanwezig zijn heeft geen invloed op het aantal stemmen dat naar rato van het aantal leden van het district wordt uitgebracht. 

Bondsraadvergadering live volgen
Normaal gesproken zijn verenigingen als toehoorder welkom om de Bondsraad fysiek bij te wonen. Dit keer is dat niet mogelijk in verband met het coronavirus. Je kunt de vergadering volgen via livestream. De link volgt binnenkort. 

Datum: 29 mei 2020 uur