Blaashal als tijdelijke indoor sportvoorziening

De schaarste aan uren in gemeentelijke binnensportaccommodaties neemt toe. Steeds meer korfbalverenigingen verkennen daarom de mogelijkheden voor het plaatsen van een blaashal op hun sportpark. Op dit moment is het reglementair niet toegestaan om hier competitiewedstrijden in te spelen. Het KNKV onderzoekt de mogelijkheden voor de toekomst.

Permanente sportaccommodaties moeten voldoen aan wettelijke eisen (Europees en landelijk). Daarnaast hanteren NOC*NSF en het KNKV ook diverse eisen. Het gaat om:

  • Sporttechnische eisen: wedstrijdruimte, sportvloer, belijning, verlichting, akoestiek;
  • Condities: temperatuur en vochtigheid;
  • Veiligheid: brand, storm, obstakels;
  • Duurzaam: BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), levensduur, milieuvriendelijk.

Op dit moment voldoet een blaashal niet aan al deze eisen. Het is daarom voor seizoen 2019/2020 reglementair niet toegestaan om competitie te spelen in blaashallen.

Onderzoek
Het KNKV heeft samen met NOC*NSF, de hockeybond KNHB, het keuringsinstituut en diverse andere stakeholders een onderzoek ingesteld om te kijken waar de afwijkingen in de eisen precies zitten. Ook worden de volgende vragen meegenomen in het onderzoek:

  • Aan welke voorwaarden moet de ondergrond voldoen (vlakheid, hoogteligging)?
  • Hoe zit het met de gemeentelijke vergunningen (worden meestal voor beperkte periodes afgegeven) en ook bijvoorbeeld de garantievoorwaarden van het kunstgras als de blaashal hierop wordt geplaatst (verankering, gewicht op veld)?
  • Hoe gaat het met de op- en afbouw van de blaashal inclusief opslag, bijvoorbeeld in relatie tot garantie en jaarlijkse keuringen van deze hallen?
  • Hoe zit het met de financiële exploitatie van deze tijdelijke indoor sportvoorzieningen?

Na dit onderzoek wordt samen met diverse marktpartijen gezocht naar structurele oplossingen om het spelen van competitie in blaashallen mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor bepaalde niveaus. Als de uitkomsten van dit onderzoek voldoende aanleiding geven voor een positief vervolgtraject, wordt het bestuurlijke proces in gang gezet om te komen tot een aanpassing in de reglementen van het KNKV.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met productmanager Accommodatie, Jan Tonny Visser via jan-tonny.visser@knkv.nl.

Artikel Sport.nl/voorclubs: Blaashal geeft korfballers DOS’46 en Nijeveen letterlijk en figuurlijk lucht

Datum: 16 oktober 2019 - 17:00 uur

Accommodatie