Bestuurlijke noodmaatregel en wijzigingen bestuursbesluiten

Tijdens de recente vergaderingen van het Bondsbestuur is er een bestuurlijke noodmaatregel genomen en zijn een viertal bestuursbesluiten aangepast.

Om welke Bestuursbesluiten gaat het en wat is er aangepast? 

  • 4.4: Bestuursbesluit verlenging beslissingswedstijden. Deze is gelijk getrokken op gewijzigde punten met IKF-regels;
  • 4.17: Bestuursbesluit verplichtingen ontvangende ploeg voor aanvang van de wedstrijd. Opstellingen worden vanaf heden niet meer op papier ingeleverd maar digitaal binnen DWF;
  • 4.18: Bestuursbesluit bijzondere verplichtingen zaalkorfbal. Verplichting tot vervangingsgebied in Korfbal League en Hoofdklasse opgenomen;
  • 4.26: Bestuursbesluit spelersvervangingen in top- en wedstrijdkorfbal. Om eventuele discussies te voorkomen een verduidelijking.

De volledige bestuursbesluiten vind je hier.

Bestuurlijke noodmaatregel
Vooruitlopend op de wijzigingen in de reglementen is de bestuurlijke noodmaatregel 'publicatie straffen' van kracht geworden. Boekingen en straffen op basis van het Tuchtreglement zullen niet meer op de internetsite van het KNKV gepubliceerd worden. Vanuit de uitwerkingen van de AVG heeft het Bondsbestuur het advies van haar advocaat opgevolgd om hier op een andere wijze mee om te gaan. Wat een noodmaatregel is en wat de vastgestelde noodmaatregel inhoudt lees je hier.

 
 

Datum: 7 november 2018 - 11:34 uur