Bericht van voorzitter Rob Meijer

Beste bestuurders,

In deze bizarre tijden toch maar weer een kort berichtje van jullie bondsbestuur. Het lijkt al veel langer geleden, maar eerst op 12 maart heeft het bondsbestuur besloten alle wedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Op dat moment was nog nauwelijks voorspelbaar in wat voor crisis we zijn terechtgekomen. Maar daarna ging het allemaal heel snel, op 6 april werd, behoudens de top zaal, de veld- en zaalcompetitie voor dit seizoen beëindigd. En de top zaal wordt  vervolgens ook niet meer afgewikkeld. Dat besluit hebben we op 22 april genomen.

Het bondsbestuur heeft lastige besluiten moeten nemen over promotie en degradatie. Uiteraard maak je daar niet iedereen blij mee. Ik kan er alleen nog maar aan toevoegen, dat de besluitvorming zeer weloverwogen heeft plaatsgevonden. In de media hebben jullie kunnen lezen, dat ook andere sportbonden met dezelfde problematiek hebben geworsteld. Het bondsbestuur beraadt zich nog over de bezwaren, die door een aantal verenigingen zijn ingediend.

In deze tijd is de gezondheid natuurlijk het belangrijkste. Ik hoop dat het jullie naar omstandigheden goed gaat. In mijn naaste omgeving heb ik afgelopen weken helaas nogal wat sterfgevallen meegemaakt, die overigens niet corona-gerelateerd waren. Het is echter triest dat je daar in deze tijd niet de gewenste aandacht aan kunt besteden. Bij jullie zal dat niet anders zijn.

Goed nieuws is dat het er op lijkt dat de maatregelen enigszins worden versoepeld. Vanaf 29 april mag er weer getraind worden door de jeugd tot en met 18 jaar. Het verenigingsleven kan dan weer een beetje beginnen. Ik hoop dat alle verenigingen, mits de gemeente daarmee akkoord is gegaan, hun jeugdleden weer laten trainen. Ik verwijs naar onze site waar het protocol is te vinden met een video, die laat zien welke maatregelen het protocol bevat. Ook niet-leden kunnen bij de trainingen worden betrokken. Dat lijkt mij zeker een uitdaging en een kans, nu de schoolkorfbaltoernooien ook geen doorgang kunnen vinden. Het biedt mogelijkheden om nieuwe leden aan je club te binden. Helaas mogen - gelijk aan de horeca - de clubhuizen nog niet open.

Ja, en hoe is het met jullie vereniging? Weten jullie je leden te behouden? Alhoewel ik nog geen signalen heb ontvangen over talloze opzeggingen, maak ik mij, met overigens andere sportbonden, daar best zorgen over. Een actuele vraag is, wat de (nabije) toekomst van de georganiseerde sport is. Ik blijf nog steeds optimistisch en hoop dat we het komend seizoen weer wedstrijden kunnen spelen, maar wat doen wij en jullie leden als dat voorlopig niet meer kan? Geen activiteiten betekent ook dat de verenigingen geen, althans minder, inkomsten genereren. Ik moet aan dat doemscenario nog niet denken, maar mag het natuurlijk ook niet wegstoppen. Veel verenigingen ontplooien mooie initiatieven om de binding met de leden te behouden en in alle geledingen wordt gewerkt aan oplossingen op dit vlak. Tijdens een recent videogesprek met een aantal voorzitters van sportbonden en de voorzitter en directeur van NOC*NSF hebben we het ook over de problemen bij de bonden en hun verenigingen gehad. De problemen zijn veelal identiek. Voormeld overleg wordt voortgezet. Binnenkort hebben we het ledenberaad NOC*NSF met alle bonden, dat uiteraard ook via de video zal plaatsvinden. Ik weet niet hoe jullie het vergaat, maar een groot deel van mijn dag wordt in beslag genomen door videogesprekken. Dat is best even wennen.

Ik hoop dat jullie onze site goed volgen en die maatregelen treffen, die er ook voor verenigingen zijn. Ik denk hierbij onder meer aan de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, die ook voor sportverenigingen geldt. Ik weet dat veel verenigingen hier een beroep op hebben gedaan en ook al de nodige gelden van de gemeente hebben ontvangen. Mochten jullie dat nog niet hebben gedaan, lees onze site, en de aanvraag kan nog tot en met 26 juni worden ingediend.

Het bondsbestuur benut deze tijd ook om de beoogde reorganisatie van onze bond rond te krijgen. Teneinde meer contact met de verenigingen te krijgen, willen we de districtslaag als tussenlaag opheffen en de regio's activeren. Met de ondersteuning vanuit het bureau en de verenigingsadviseurs hopen we met de werkgroep Vereniging Centraal de verenigingen rechtstreeks te bereiken en hen op die terreinen te helpen waar zij ondersteuning nodig hebben. Hier willen we echt vaart achter zetten, teneinde met elkaar ervoor te zorgen dat we juist ook na de coronatijd over sterke en vitale verenigingen (blijven) beschikken. De bondsraad zal uiteraard over de voorstellen van het bondsbestuur moeten beslissen. We hopen op korte termijn in een videoconferentie de nodige input van de bondsraadsleden te verkrijgen. We zullen ons tijdens de bestuursvergadering van 11 mei nog nader over het tijdstip van besluitvorming beraden, waarbij we het van groot belang achten, dat we een bondsraad kunnen organiseren, waarbij iedereen in persoon aanwezig kan zijn.

Aan het eind van het jaar staat ons ook nog een verhuizing te wachten. De KNVB heeft ons huurcontract in Zeist per 31 december 2020 opgezegd. Zoals bekend hebben we een nieuwe huurovereenkomst met Sportcentrum Papendal gesloten. Dat is voor velen geen onbekend terrein, immers de bondsraden en de trainingen voor onze selecties vinden er al plaats. We verheugen ons op een nieuwe toekomst daar!

Tot zover een kort bericht van het bondsbestuur. Ik sluit af met de bekende woorden: blijf gezond en houd - letterlijk gezien - afstand van elkaar, opdat het leven weer zo snel mogelijk normaal wordt!

Rob Meijer, voorzitter

Datum: 1 mei 2020 uur

Bestuurders Vereniging Centraal