10 KT4 cursisten ontvangen trainersdiploma

13 juni 2018 was het zover. Tien cursisten ontvingen na een jaar hard werken hun KT4 diploma. Een eervolle vermelding voor de volgende trainers:

 • Dennis Plantinga
 • Dennis Dover
 • Mady Tims
 • Daan vd Klis
 • Wessel Hengeveld
 • Jouri ten Broeke
 • Tom Rickly
 • Jelle de Laet
 • Timon den Hertog
 • Tom vd Burght

Bovenstaande trainers hebben de cursus met succes afgerond onder leiding van Jan Sjouke van den Bos (Mastercoach KNKV), Wim Scholtmeijer (bondscoach) en Tineke Bosch (Hoofd Opleidingen). De stagedocenten waren Rob Lof, Erwin van Zoeren, Chris Kaper en Martijn Sprangers. De cursisten werkten een jaar lang aan diverse manieren van wedstrijdgericht trainen, waarbij onder andere het differentieel en impliciet leren aan bod kwamen. Over deze termen lees je hieronder meer.

Echter, cursisten hebben de afgelopen maand niet alleen samengewerkt met bovengenoemde docenten. Speciaal voor deze KT4-cursus werden gastdocenten ingevlogen die samen met de cursisten het trainersvak uitdiepten. Een speciale dank gaat namens het KNKV daarom uit naar:

 • Ben Crum (trainer/coach DVO/Accountor)
  Visie op korfbal de vertaalslag van de theorie naar de praktijk
 • Leon Braunstahl (Fysiotherapeut TeamNL Korfbal)
  Periodisering en differentieel leren
 • Jan Niebeek (trainer/coach TOP/Solarcompleet)
  Gastdocent tijdens enkele van de tien praktijkbijeenkomsten
 • Frank Backx (sportarts en Hoogleraar klinische sportgeneeskunde)
  Blessurepreventie en omgang met het medisch team
 • Laila Spruijt (Sr. Voorlichter topsport, Dopingautoriteit)
  Voorlichting over regel- en wetgeving op het gebied van doping en de bijbehorende lifestyle
 • Sean Mallon (Eduction course developer, KNVB)
  Communicatie tijdens het coachen
 • Peter Beek (Prof.dr. at Faculty of Human Movement Sciences)

Prof.dr. Peter Beek heeft tijdens de KT4-cursus zijn theorie over ‘differentieel leren’ in combinatie gebracht zien worden met ‘deliberate practice’ en ‘deliberate play’. Het korfbal blijkt in wetenschappelijk opzicht redelijk ver voor te lopen op andere sporten. Lees hier het artikel op de KNKV-website met Bondscoach Wim Scholtmeijer over het in de praktijk brengen van deze wetenschappelijke theorieën in de korfbalsport.

Naast de KT4 cursus volgden ook veel cursisten de KT2 en/of KT3 cursus. Enkele KT2- en KT3-cursisten zitten momenteel nog in de afrondende fase van hun cursus. We wensen deze cursisten nog even succes met de laatste onderdelen.

Alle (gast)docenten en betrokkenen bedanken we voor hun inzet en alle KT 4 cursisten van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat! De korfbalsport is weer een hoop kennis en expertise rijker.

Datum: 18 juni 2018 uur

Trainer/coach opleidingen