“De verenigingscoach helpt ons enorm”

Verenigingen zorgen er voor dat korfballers in een veilige omgeving gelijkwaardig met elkaar kunnen sporten. Hierbij hebben verenigingsbesturen te maken met voldoende uitdagingen. Om de verenigingen gerichte ondersteuning te bieden bij deze uitdagingen intensiveert het KNKV de relatie met alle 480 aangesloten verenigingen. In een drieluik wordt die relatie geschetst. Met de vorige keer in deel 1 de verenigingsadviseur aan het woord. In deel 2 van 3: de vereniging.

Dat het KNKV verenigingen ondersteunt is niet nieuw, het intensiveren van de relatie wel. Met een goede relatie kan het KNKV de behoefte en hulpvraag van de verenigingen beter in kaart te brengen en gerichter ondersteuning bieden. Korfbalvereniging Rosolo had zo een hulpvraag en kreeg na het eerste gesprek met de verenigingsadviseur, een verenigingscoach toegewezen. Yvonne Verspaandonk, bestuurslid van Rosolo: “Als bestuur waren we al tijdje aan het nadenken op welke manier we het beleidsplan konden updaten. Ook constateerden we dat we voortdurend bezig waren brandjes te blussen en dat er acute thema’s speelden die onze aandacht en energie direct verdienden. We kwamen er maar niet aan toe om daadwerkelijk over beleid te praten en na te denken. Vanuit het KNKV hoorden we veel over Vereniging Centraal. We besloten contact te zoeken met verenigingsadviseur Fedde Boersma. Een eerste gesprek volgde al snel, waarbij de hulpvraag boven tafel kwam. Hierna werd ons een verenigingscoach, in de persoon van Rob Hagoort, toegewezen”.

Een verenigingscoach is één van de ondersteuningsmogelijkheden. Iemand die je helpt met de stappen te doorlopen bij bepaalde onderwerpen, issues of thema’s. Ook kan je als vereniging inhoudelijke expertise krijgen of bijvoorbeeld aansluiten bij bijeenkomsten over bepaalde thema’s die het KNKV in het kader van Vereniging Centraal organiseert.  

Aan de slag met de verenigingscoach
Na het eerste contact tussen Rosolo en Hagoort volgde een kennismakingsgesprek en nam Hagoort als echte procesbegeleider de vereniging bij de hand. Samen met het bestuur van Rosolo zette hij een traject uit in zowel thema’s als in tijd. Hierbij stuurt hij de vereniging, jaagt aan en bewaakt waar nodig het proces. Wanneer zaken niet af of nog niet helemaal klaar zijn gaat hij met de vereniging in gesprek om de oorzaak daarvan te bespreken of wat er voor nodig was om deze zaken wel te realiseren. Verspaandonk reageert: “Speerpunt in onze oude visie was ‘Rosolo aan de top’. Wij dachten vaak snel recht vooruit om die te bereiken. Nu weten we dat je ook om de berg heen kan draaien om aan de top te komen”.

Wat heeft de ondersteuning Rosolo gebracht?  Verspaandonk: “De verenigingscoach was goed ingelicht over onze hulpvraag. Vanwege de verre reisafstand hebben we vervolgafspraken via Skype gevoerd, wat zowel hem als ons goed is bevallen. We ontvingen van hem diverse (anonieme) beleidstukken en andere documentatie, waarmee we zelf een richting en koers bepaalden”.

Verspaandonk vervolgt: “Ook kregen we advies en tips om op een levendige manier vereniging breed betrokkenheid en draagkracht te krijgen en verbindingen te leggen. Eén van de eerste ideeën om draagvlak te creëren was tijdens onze Nieuwjaarsreceptie. Deze wordt jaarlijks druk bezocht en afgelopen editie hebben we daar een interactief deel ingepland. Hier werden de aanwezigen gevraagd mee te denken over de toekomst van Rosolo. Dit heeft ons als bestuur veel positieve, enthousiaste reacties en al leuke ideeën opgeleverd”. “En met ouders hebben we gesproken over hun verwachtingspatroon en de consequenties voor enerzijds de leden en anderzijds de vereniging wat betreft spelen in breedte- of wedstrijdkorfbal. We merken dat er een positieve beweging en energie stroomt door de vereniging en dat er een grotere draagkracht is om zaken voor elkaar te krijgen”.

Vereniging Centraal
Dat het KNKV de verenigingsondersteuning intensiveert en centraler neerzet komt voor Rosolo precies op het goede moment. “Wij juichen dit ten zeerste toe. Als bestuurslid ben je toch nog vaak bezig met operationele zaken en kost het vaak, naast je dagelijkse werk, veel tijd om dingen te veranderen. Wij krijgen nu inzichten, tools en zijn op de hoogte van ondersteuningsmogelijkheden. We merken dat de maatschappij verandert en dat er om ons heen veel verenigingen samenwerken of fuseren om te overleven. Dat het KNKV op veel vlakken ondersteuning kan geven en er voor ons als verenigingen is mag echt wel meer bekend worden”.

De vraag achter de vraag
Om de basis te leggen voor gerichte verenigingsondersteuning is het van belang te weten wat de echte hulpvraag van de vereniging is, de vraag achter de vraag. Rosolo nam het initiatief contact te leggen met de verenigingsadviseur in haar regio. Het traject met de verenigingscoach dat hierop volgde bleek succesvol te zijn voor Rosolo. “Onze ervaring is dat toen onze hulpvraag boven tafel was snel een fundament gelegd kon worden dat een vertrekpunt vormt voor verdere acties om weer een vitale vereniging te worden”, aldus Yvonne. “De verenigingscoach helpt ons enorm op de goede weg”.

- Volgende keer deel 3 van 3: de verengingscoach als expert.

Heb je vragen? Wil je persoonlijk contact met een verenigingsadviseur? Neem contact op met coördinator Ingrid Sijstermans via ingrid.sijstermans@knkv.nl 

  

 

 

 

 

Datum: 20 juni 2019 uur

Vereniging Centraal