Skip to the main content

Mooie samenwerkingen tussen Haagse verenigingen door Sportakkoord

Best practice

Vanuit het Sportakkoord is er een mooie samenwerking ontstaan tussen Haagse korfbalverenigingen. De verenigingen werken gezamenlijk aan ledenwerving door de werving van de Kangoeroe Klup te structureren, aan ledenbehoud door in te zetten op trainersbegeleiding en aan een gezamenlijke bestuurlijke toekomstvisie met hulp van een externe procesbegeleider. Eén van de concrete resultaten is dat dankzij deze samenwerking en de financiering vanuit het Sportakkoord nu bijna honderd Haagse jeugdtrainers bezig zijn met het behalen van hun KT2-diploma.

De Haagse korfbalverenigingen hadden al langere tijd de wens om meer met elkaar te gaan samenwerken en dankzij het Sportakkoord is deze samenwerking versneld in gang gezet. Samen met het KNKV en Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag hebben Die Haghe, HKV/Ons Eibernest, ALO, Achilles, GKV, KVS/Maritiem, Dunas, Lynx, VEO en Refleks de mogelijkheden van het sportakkoord op een rij gezet en bepaald welke richting de voorkeur heeft. Uiteindelijk is ervoor gekozen om in te zetten op ledenwerving, ledenbehoud en een bestuurlijke toekomstvisie.

Ledenwerving en ledenbehoud

De ledenwervingscommissies van alle Haagse verenigingen zijn nu met elkaar in gesprek om de werving van met name de Kangoeroe Klup goed te structureren. Dit heeft nu al geleid tot gezamenlijke communicatie-uitingen, de verdeling van wervingslocaties en het uitwisselen van kennis, ervaringen en trainingsvormen. Om leden te behouden zetten de verenigingen in op trainersbegeleiding en het opleiden van trainers. Bijna honderd jeugdtrainers volgen nu een KT2-opleiding.

Bestuurlijke toekomstvisie

Om de samenwerking tussen alle Haagse voorzitters op te starten is een externe procesbegeleider aangesteld vanuit het Sportakkoord. Gezamenlijk werken deze voorzitters aan een toekomstvisie voor het Haagse korfbal. Ook hier vindt uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën plaats. Het feit dat er een externe persoon is als kartrekker, geeft een extra zetje in de rug om echt te gaan samenwerken.

Specifieke wens of behoefte

Heeft jouw vereniging ook een specifieke behoefte zoals het in gang zetten van een samenwerking? Bespreek deze behoefte dan met een verenigingsondersteuner vanuit de gemeente of vanuit het KNKV. Samen met deze ondersteuner overleg je waar je vereniging hulp bij kan gebruiken en bekijk je welke ondersteuningsmogelijkheden er voor jouw vereniging zijn vanuit het Sportakkoord. In dit stappenplan zie je wat je kunt doen om ondersteuning te ontvangen.

Meer informatie en vragen

Meer informatie over het Sportakkoord vind je op deze pagina. Ook lees je op allesoversport.nl meer over de services vanuit het Sportakkoord. In dit artikel lees je hoe een externe procesbegeleider Odisco helpt bij het optimaliseren van samenwerkingen. Met vragen kun je terecht bij je verenigingsadviseur of kun je contact opnemen via sportakkoord@nocnsf.nl.

Foto: Marco Spelten, Korfbalfoto.nl

Gerelateerde artikelen

Definitief programma veldcompetitie najaar gepubliceerd
Competitie
Definitief programma veldcompetitie najaar gepubliceerd
Het programma voor de veldcompetitie voor het najaar is definitief en is vandaag via Sportlink verstuurd naar alle verenigingen. Het altijd actuele programma is ook in te zien via de KNKV Wedstrijdzaken-app en in Sportlink Club. Het programma wordt de komende dagen in de website geladen. De promotie- en degradatieregelingen worden in de week voorafgaand aan de […]
Lees meer
Competitie-avonden in augustus en september
Competitie
Competitie-avonden in augustus en september
In het voorjaar heeft team competitie een ronde door Nederland gemaakt om met verenigingen van gedachte te wisselen over het aanpassen van de jeugdcompetitie. Om verder in te zoomen op deze inhoud en dit breder te trekken, organiseren we in augustus en september een nieuwe ronde competitie-avonden. Deze avonden gaan niet alleen over de jeugdcompetitie, […]
Lees meer
Herstructurering veldkorfbalcompetitie
Competitie
Herstructurering veldkorfbalcompetitie
Aan het einde van het afgelopen seizoen heeft het KNKV verenigingen bevraagd over de opzet van de veldcompetitie. Hierbij was de vraag of de huidige opzet van een veldcompetitie in poules van acht ploegen verdeeld over het najaar en voorjaar nog voldeed aan de behoefte van verenigingen en leden. Op basis van de behoefte van […]
Lees meer

Topartikelen

Competitie
Competitie-avonden in augustus en september
Bestuurders KNKV Organisatie
Bijeenkomsten ‘Strategisch plan 2022+’
Opleidingen Trainers
Aanmelden KT2- en KT3-opleidingen seizoen 2022-2023