Ledenwerving en –behoud

De inhoud van de cursus 
De cursus ‘Meer Leden in Kortere Tijd’  (MLKT) biedt de oplossing voor verenigingen die echt een ijzersterke ledenwerfactie willen! Eén van de conclusies is dat een lange analyse niet doorslaggevend is om tot resultaat te komen.  De bekende SWOT-analyses geven misschien wel een goed beeld van het probleem, maar echt tot actie aanzetten doen ze meestal niet. Daarom gaan we bij MLKT na een korte analyse tot actie over.

Bij de cursus ‘Meer Leden in Kortere Tijd’ worden vier stappen gezet:

De inhoud van de cursus 
De cursus ‘Meer Leden in Kortere Tijd’  (MLKT) biedt de oplossing voor verenigingen die een ijzersterke ledenwerfactie willen! Eén van de conclusies is dat een lange analyse niet doorslaggevend is om tot resultaat te komen. De bekende SWOT-analyses geven misschien wel een goed beeld van het probleem, maar echt tot actie aanzetten doen ze meestal niet. Daarom gaan we bij MLKT na een korte analyse tot actie over.

Welke factoren hebben een positieve invloed op ledenbehoud?

  • Visieverandering:
    Van aanbodsturing naar vraag georiënteerd: beleg een brainstormavond met bestuurs- en commissieleden en kom tot  tal van creatieve aanpassingen in beleid en uitvoering.

  • Zorg voor goede informatievoorzieningen naar leden, potentiële leden, nieuwe leden, ouders door middel van: nieuwsbrieven, informatiebulletins, informatiebrochures voor leden waarin het doel,beleid en globale functioneren van de vereniging is beschreven. Zorg ervoor dat deze informatie begrijpelijk en herkenbaar is

Pagina's