Opzetten binnen je vereniging

Voor verenigingen die graag met deze korfbalvorm willen starten volgt hieronder een stappenplan en enkele praktische tips.

Stap 1  Voorbereiding

 • Zoek twee of drie enthousiaste oud-leden (doelgroep) als initiatiefnemers;
 • Probeer zoveel mogelijk oud-leden (doelgroep) in kaart te brengen;
 • Inventariseer hun gegevens (kan ook via sociale mediakanalen);
 • Stuur een info-mail met een eerste globale opzet en vraag naar hun reactie;
 • Plan eerst een info-avond voor je eigen (al dan niet inactieve) leden. Ook deze avonden voelen vaak al als een reünie en je kunt direct de interesse van de aanwezigen peilen.

TIP: Betrek en informeer het bestuur bij het initiatief en zorg bij en met hen voor draagvlak binnen de vereniging.

Stap 2  Actie

 • Maak een plan van aanpak;
 • Informeer potentiële deelnemers over spelregels, verwachtingen etc.;
 • Zorg voor publiciteit over deze mogelijkheid (social media, website, affiche, (tafel)flyer etc.);
 • Formeer een team / meerdere teams van 6 - 8 spelers;
 • Organiseer een toernooi of bekijk waar een toernooi plaatsvindt
 • Neem deel en zorg voor mond-tot-mond reclame voor verbreding van het team/de teams;
 • Gebruik het netwerk van de (oud-)leden.

 

Stap 3 Organisatie van een toernooi-avond

 • Plan een avond en reserveer de accommodatie (minimaal 1 korfbalveld);
 • Regel vrijwillligers, materiaal en scheidsrechters;
 • Zorg voor gastvrije opvang van deelnemers;
 • Doe een gezamenlijke warming-up;
 • Zorg voor een derde helft met gezelligheid en muziek.

TIP: Laat een oud-voorzitter of bestuurslid (doelgroep en betrokken in die tijd) een openingswoord doen.

Stap 4 Vervolg

 • Formeer meer teams;
 • Schrijf opnieuw in;
 • Blijf publiceren over deze mogelijkheid;
 • Betrek regio-verenigingen zodat zij ook teams inschrijven.