KorfbalPlus 35

"Terug naar de korfbalbeleving van weleer! ZE DOEN T WEER!" 
"
We ruiken het gras, zien de rietenkorf nog voor ons"  

De korfbalvorm is ontwikkeld om met name de doelgroep (oud-)korfballers in de leeftijd 35-55 jaar na een actieve korfbalcarrière de sport te blijven laten beoefenen, maar dan aangepast aan hun behoefte en levensfase. Het is een vorm die de mogelijkheid biedt om met spelers van weleer plezier aan korfbal te beleven. Recreatief, minder frequent, laagdrempelig en met name gericht op gezelligheid, fit blijven en het gevoel van 'toen'. Met deze korfbalvorm willen we deze leeftijdsgroep langer laten korfballen zonder wekelijkse verplichtingen, maar wel gericht op het blijven ontmoeten en samenzijn met leeftijdsgenoten.

Doelgroep
Korfbal Plus 35 is voor een brede groep inzetbaar, maar richt zich voornamelijk op oud-leden, inactieve korfballers en korfballers die dreigen te stoppen in de leeftijd van 35-55 jaar die (nog) wel betrokken zijn bij de vereniging.

Pluspunten voor de vereniging:

  • Door het aanbieden van deze korfbalvorm kan jouw vereniging leden langer voor de club behouden.
  • Deze vorm biedt de mogelijkheid om oud-leden weer bij de club te betrekken.
  • Leden in deze leeftijdsdoelgroep kunnen als kader een rol gaan spelen binnen de vereniging. En ook zij hebben weer een netwerk.
  • Effect op de sfeer, kantine-inkomsten en gebruik van de accommodatie.
  • Het vergroot de maatschappelijke rol van de vereniging (bijvoorbeeld richting gemeente m.b.t. accommodatie en participatie).

Promotiemateriaal

 

Heb je vragen over deze korfbalvorm? Neem dan contact op met projectleiders Fedde Boersma of Kees Vlietstra.

 

 

 

 

Foto: Marco Spelten, Korfbalfoto.nl