KombiFit

 

 
Afbeeldingsresultaat voor logo kombifitKombiFit is een programma dat je als vereniging kunt aanbieden aan (potentiële) sporters, die niet (meer) aan de reguliere korfbalcompetitie deelnemen maar die wel gezellig met andere mensen willen sporten of bewegen. Het uitgangspunt is dat je naast korfbal een divers sport- en beweegaanbod aanbiedt dat is afgestemd op de behoefte van de deelnemers. Een KombiFit aanbod kan een bindende factor zijn voor (potentiële) leden die graag om gezondheids- en / of sociale redenen willen sporten. 

Doelgroepen

KombiFit biedt de vereniging meerdere doelgroepkeuzes. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Oud-leden in beeld: leden die regelmatig als toeschouwer op het korfbalveld te vinden zijn, maar die niet actief deelnemen.
  • Oud-leden uit beeld: leden die ooit korfbal hebben gespeeld, maar slechts zelden langskomen op een korfbalaccommodatie.
  • Ouders van jeugdleden (je kunt bijv. 1 uur sporten aanbieden tijdens trainingen van de jeugd).
  • Nieuwe doelgroep: er zijn tal van beweeggroepjes in steden en dorpen actief die op zoek zijn naar een accommodatie als startbasis of een nieuw beweegaanbod. 

Activiteiten
Een KombiFit programma kent meestal een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Welke activiteit(en) je als vereniging aanbiedt is vrij. Hierbij spelen de mogelijkheden en kansen in de directe omgeving een rol en uiteraard de behoefte van de doelgroep. Het is aan de vereniging om zelf te bepalen welke activiteiten aangeboden worden aan welke doelgroep. Soms kan simpel samengewerkt worden met bestaande (lokale of gemeentelijke) initiatieven of (buurt)verenigingen. Kijk eens bij andere korfbalverenigingen wat zij voor activiteiten aanbieden.

KombiFit-lidmaatschap
De contributiegelden bepalen de verenigingen zelf. De afdracht van het KombiFit-lidmaatschap aan het KNKV bedraagt € 5,- per lid per jaar. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de contributie. 

Voor meer informatie
Het Handboek KombiFit geeft je meer informatie, of neem contact op met projectleider Fedde Boersma.

Ondersteuning door onze partner Combi-fit
Het KNKV heeft een samenwerking met het Dordtse opleidingsinstituut Combi-fit, zij kunnen korfbalverenigingen ondersteunen om een KombiFit-programma op te zetten en verder uit te werken. Dit doet Combi-fit met het aanbieden van onder andere een opleiding tot Combi-fit trainer. De opleiding richt zich op de basis van bewegen. Maar ook wat je moet doen op KombiFit bij jouw vereniging op te zetten. Combi-Fit bekijkt hierbij de behoefte van de deelnemers aan het bewegingsprogramma. Je leert de behoefte van de deelnemers in kaart te brengen, daar op in te spelen en een flexibel aanbod neer te zetten.
Voor de trainers is het een opleiding waarin ze uiteindelijk alle doelgroepen kunnen bedienen op het gebied van sporten, trainen en bewegen.
Wil je jouw KombiFit trainers bijscholen of extra uitrusten? Schrijf ze dan in voor deze driedaagse opleiding.
De opleiding is gratis voor leden van KNKV-verenigingen. Wel is het zo dat verenigingen een deel van de contributie per KombiFit lid afdraagt aan Combi-Fit.
 
Aanvullend op de opleiding is het mogelijk om aan te sluiten bij de kwartaaltrainingen, deze zijn vrijwillig. Trainers kunnen zich hiermee professionaliseren en bijschaven op het gebied van vitaliteit.
 
Bij een aantal verenigingen, waaronder PKC/SWKGroep, heeft Combi-fit het programma al succesvol opgezet.

Ewout IJsselstein, eigenaar Combi-fit: “Wij bieden de verenigingen een professioneel sportalternatief.  De trainingen worden verzorgd door iemand van de vereniging, die de opleiding tot Combi-fit trainer heeft gevolgd. Hierdoor groeit het aantal actieve leden binnen de vereniging. Ons motto is: energize your club & energize yourself. Uiteindelijk willen we ernaar toe dat elke korfbalvereniging een Combi-fit-trainer in dienst heeft.”