Dameskorfbal

Korfbal maar dan met alleen meisjes en vrouwen!

Sinds 1938 wordt er in Nederland dameskorfbal gespeeld. Ontstaan als een variatie op het korfbal omdat in het katholieke zuiden van het land destijds gemengd sporten niet toegestaan was. In 1994 is de NDKB opgegaan in het KNKV en vandaag de dag kent het dameskorfbal zo'n 10.500 leden en neemt daarmee 12% van het totale ledenaantal van het KNKV voor haar rekening. 

De dameskorfbalverenigingen zijn voornamelijk gevestigd in het Zuiden. In de driehoek Nijmegen, Tilburg en  Maastricht. De verenigingen zijn veelal gevestigd in de kleinere dorpskernen, waar naast korfbal het maatschappelijke karakter een (vaak nog belangrijkere) rol speelt. 

Er wordt veel gecommuniceerd en er wordt geïnvesteerd in de relatie met de verenigingen zodat er gezamenlijk gekeken en gewerkt kan worden aan het positioneren van dameskorfbal als korfbalvorm. Hierdoor ontstaat er energie en beweging om  de identiteit te versterken, een ontwikkeling in gang te zetten en te kijken naar kansen.