Korfbal Zichtbaar Sportief

De afgelopen jaren hebben sportorganisaties gezamenlijk ruim 11.000 Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers aangevraagd. Steeds meer organisaties dragen zorg voor een veiliger sportklimaat, dit is natuurlijk een zeer goede ontwikkeling. Helaas komt ongewenst gedrag vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Organisaties die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Seksuele intimidatie komt voor in alle takken van sport, in teamsporten en individuele sporten, in topsport en recreatieve sport. Hoe vaak het voorkomt is niet precies bekend.

Bij seksuele intimidatie gaat het niet zozeer om de trainingsomstandigheden, maar om de machtsverhoudingen tussen mensen.

Natuurlijk wil je dat je kind met plezier naar de vereniging gaat om te sporten. Dat plezier, daar draagt niet alleen de trainer aan bij. Ook jij als ouder! Kinderen vinden het namelijk helemaal niet leuk als jij staat te schreeuwen langs de kant. Of wanneer je het alleen maar over winnen en scoren hebt. Geloof je het niet? Vraag het thuis maar eens na.

Als trainer, coach of begeleider ben je er om de sporttechnische vaardigheden van sporters te verbeteren. Maar vergeet niet dat jouw gedrag ook van invloed is op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van (jonge) sporters. Denk aan het geven van een aanwijzing of een compliment, maar ook aan het maken van een corrigerende opmerking.

Van 6 tot en met 14 oktober 2018 bedankten sportbonden en -verenigingen gezamenlijk onze scheidsrechters, juryleden en officials. Zij zetten zich vaak belangeloos in voor de sport en daar mogen ze best eens voor in het zonnetje worden gezet.

Zonder scheids geen wedstrijd. Daarom wordt de aanwezigheid van een scheidsrechter vaak als vanzelfsprekend gezien. Toch zijn het - net als de sporters zelf en (andere) vrijwilligers binnen een vereniging - mensen met passie voor korfbal die in hun vrije tijd op het veld staan.

Word bij jouw vereniging de spelregeltoets ‘Korfbalmasterz’ volop gepromoot? Heeft jouw vereniging al een duidelijk arbitrageplan? Ervaar jij een optimale cultuur binnen je vereniging? Straal jij ook graag uit waar jouw vereniging voor staat? Kortom: is jouw vereniging al 'Arbitrageproof'?

Een vereniging die ‘Arbitrageproof’ is heeft minder ‘gedoe’ rondom arbitrage. Op elke wedstrijd is een gecertificeerde scheidsrechter beschikbaar en er is nooit meer discussie over. Bovendien verbetert het klimaat op je vereniging, omdat met respect met elkaar en met de arbitrage wordt gekorfbald. Hoe zorg je ervoor dat je vereniging Arbitrageproof wordt en arbitragebeleid ook door je leden gedragen wordt en als onmisbaar wordt gezien? Dat kan met behulp van de stappen in de onderstaande toolkit. Deze zijn opgesteld op basis van vijf verschillende aandachtsgebieden.

Een korfbalvereniging wil graag uitstralen waar het voor staat.

Met de certificering 'Arbitrageproof' wil het KNKV haar verenigingen bewust maken en helpen in thema’s als (sociale) veiligheid, sportiviteit en respect, als onderdeel van het gedachtengoed Korfbal Zichtbaar Sportief. Samen met de verenigingen wil het KNKV zorgen voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus en een proactieve verenigingsorganisatie.

Als scheidsrechter, assistent scheidsrechter of jurylid zorg je dat sporten leuk blijft. Net als bestuurders, trainers en coaches heb je een belangrijke rol in het creëren van een veilige sportomgeving. Je faciliteert het spel en zorgt dat wedstrijden sportief verlopen, je beloont goed gedrag en grijpt in als iets niet door de beugel kan. Soms leiden beslissingen tot kritiek, agressie en geweld: sporters die verhaal komen halen, dreigende coaches en molestaties. Je krijgt er vroeg of laat – op elk niveau - wel eens in meer of mindere mate mee te maken.

De invloed van verenigingsbestuurders strekt tot in alle geledingen binnen de club. Hoe beter bestuurders zich bewust zijn van hun specifieke rol binnen de vereniging op het gebied van weerbaarheid, proces, beleid, communicatie en de invulling van hun voorbeeldfunctie, des te effectiever kan worden gewerkt aan een plezierige, sportieve sfeer binnen de vereniging. Maar hoe doe je dat?

Pagina's