Korfbal Zichtbaar Sportief

De afgelopen jaren hebben sportorganisaties gezamenlijk ruim 11.000 Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers aangevraagd. Steeds meer organisaties dragen zorg voor een veiliger sportklimaat, dit is natuurlijk een zeer goede ontwikkeling. Helaas komt ongewenst gedrag vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Organisaties die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Seksuele intimidatie komt voor in alle takken van sport, in teamsporten en individuele sporten, in topsport en recreatieve sport. Hoe vaak het voorkomt is niet precies bekend.

Bij seksuele intimidatie gaat het niet zozeer om de trainingsomstandigheden, maar om de machtsverhoudingen tussen mensen.

Natuurlijk wil je dat je kind met plezier naar de vereniging gaat om te sporten. Dat plezier, daar draagt niet alleen de trainer aan bij. Ook jij als ouder! Kinderen vinden het namelijk helemaal niet leuk als jij staat te schreeuwen langs de kant. Of wanneer je het alleen maar over winnen en scoren hebt. Geloof je het niet? Vraag het thuis maar eens na.

Als trainer, coach of begeleider ben je er om de sporttechnische vaardigheden van sporters te verbeteren. Maar vergeet niet dat jouw gedrag ook van invloed is op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van (jonge) sporters. Denk aan het geven van een aanwijzing of een compliment, maar ook aan het maken van een corrigerende opmerking.

Van 6 tot en met 14 oktober 2018 bedankten sportbonden en -verenigingen gezamenlijk onze scheidsrechters, juryleden en officials. Zij zetten zich vaak belangeloos in voor de sport en daar mogen ze best eens voor in het zonnetje worden gezet.

Zonder scheids geen wedstrijd. Daarom wordt de aanwezigheid van een scheidsrechter vaak als vanzelfsprekend gezien. Toch zijn het - net als de sporters zelf en (andere) vrijwilligers binnen een vereniging - mensen met passie voor korfbal die in hun vrije tijd op het veld staan.

Word bij jouw vereniging de spelregeltoets ‘Korfbalmasterz’ volop gepromoot? Heeft jouw vereniging al een duidelijk arbitrageplan? Ervaar jij een optimale cultuur binnen je vereniging? Straal jij ook graag uit waar jouw vereniging voor staat? Kortom: is jouw vereniging al 'Arbitrageproof'?

Pagina's