Skip to the main content

KNKV-opleidingen: kwaliteit en ontwikkeling

Opleidingen

Om bij te dragen aan de kwaliteit van het korfbal en ervoor te zorgen dat leden bij verenigingen met plezier kunnen korfballen, biedt het KNKV diverse opleidingen aan. NOC*NSF heeft de KNKV-opleidingen dit jaar opnieuw positief beoordeeld. “Onze opleidingen zijn op orde en we blijven ontwikkelen. We investeren in de opleidingen én de opleiders”, aldus Tineke Bosch (hoofd Opleidingen). In een artikel op Sport KnowHow XL vertelt Bosch over het project TOPopleiders in de Sport.

Jaarlijks leidt het KNKV een flink aantal trainers (450) en arbitraal kader (400) op. De opleidingen die het KNKV aanbiedt voor trainers, coaches en scheidsrechters zijn praktijkgericht en zo goed mogelijk afgestemd op de behoefte van de cursisten. Het belang van kwaliteit komt terug in het aanbod en de manier van toetsing van het KNKV en NOC*NSF.

Audit NOC*NSF

Voor de kwaliteitsbewaking van sportkader voert NOC*NSF één keer in de vier jaar audits uit om te beoordelen of sportbonden hun sportkader op een juiste en betrouwbare manier opleiden en toetsen. De audit die dit jaar plaatsvond had een positief resultaat. De KNKV-opleidingen voldoen aan de normen kwaliteitseisen van NOC*NSF. Deze licentie is een nationale en internationale erkenning.

Van praktijk naar online

Ondanks het positieve resultaat blijft het KNKV haar opleidingen ontwikkelen. Bosch: “Opleiden in de praktijk heeft onze voorkeur, maar nu dit niet mogelijk is door corona proberen we de trainers, coaches en opleiders online aangesloten te houden. We ontwikkelen ondersteuningsmateriaal en bieden webinars aan, zoals bijvoorbeeld de webinars technisch beleid waar het bouwplan aan de orde kwam.”

In november zijn er online intervisiebijeenkomsten over weerbaarheid, belastbaarheid en prestatiegedrag voor trainers en coaches van Korfbal League- en Hoofdklasseverenigingen. Half december is er een webinar ‘hoe geef je training’ in samenwerking met Spelenderwijs Verbeteren. Dit is een soort online KT2-training. Daarnaast houden veel opleiders online sessies met cursisten.

TOPopleiders in de sport

Om opleiders te laten werken vanuit de KNKV-visie biedt het KNKV tools en strategieën aan om een zo leuk en goed mogelijke opleiding te verzorgen in een verantwoord pedagogisch en positief leerklimaat. Daarom participeert het KNKV, samen met andere bonden, in TOPopleiders in de Sport. Met dit project wil NOC*NSF sportbonden versterken ten behoeve van de uitvoering van het Sportakkoord.

Bij dit project staat de ontwikkeling van opleiders centraal. Het project biedt tools en structuur om elke opleider te begeleiden van goed naar beter. Iedere opleider bepaalt zijn of haar eigen ontwikkelroute. “Een opleiding is zo goed als de opleider die hem geeft!” Het KNKV heeft op dit moment 35 opleiders voor technische opleidingen, waarvan er twintig deelnemen aan dit project.

Erwin van Zoeren is één van deze opleiders die deelneemt: “Als opleider leid ik trainers op die sporters begeleiden bij hun eigen vereniging. Als ik zelf een betere opleider word, hoop ik trainers nog beter te kunnen leren hoe zij hun sporters kunnen opleiden. Door in contact te komen met opleiders van verschillende sportbonden doe ik nieuwe inzichten op. Bovendien fris ik mijn kennis op die ik al langere tijd inzet.”

KNKV-opleidingen

Je vindt een overzicht van alle opleidingen in de kennisbank. Aanmelden voor opleidingen is door het coronavirus op dit moment helaas niet mogelijk. Vragen kun je stellen via opleidingen@knkv.nl.

Foto: Marco Spelten, Korfbalfoto.nl

Gerelateerde artikelen

Competitie-avonden in augustus en september
Competitie
Competitie-avonden in augustus en september
In het voorjaar heeft team competitie een ronde door Nederland gemaakt om met verenigingen van gedachte te wisselen over het aanpassen van de jeugdcompetitie. Om verder in te zoomen op deze inhoud en dit breder te trekken, organiseren we in augustus en september een nieuwe ronde competitie-avonden. Deze avonden gaan niet alleen over de jeugdcompetitie, […]
Lees meer
Herstructurering veldkorfbalcompetitie
Competitie
Herstructurering veldkorfbalcompetitie
Aan het einde van het afgelopen seizoen heeft het KNKV verenigingen bevraagd over de opzet van de veldcompetitie. Hierbij was de vraag of de huidige opzet van een veldcompetitie in poules van acht ploegen verdeeld over het najaar en voorjaar nog voldeed aan de behoefte van verenigingen en leden. Op basis van de behoefte van […]
Lees meer
Bijeenkomsten ‘Strategisch plan 2022+’
Bestuurders KNKV Organisatie
Bijeenkomsten ‘Strategisch plan 2022+’
Bestuurders en jongeren opgelet! Wil jij meedenken met het KNKV en input leveren voor de weg die het KNKV gaat bewandelen de komende jaren? Pak dan deze unieke kans en meld jezelf aan voor één van de vier bijeenkomsten over het Strategisch Plan 2022+. Hier gaat het KNKV met de aanwezigen in gesprek over het […]
Lees meer

Topartikelen

Competitie
Competitie-avonden in augustus en september
Competitie
Herstructurering veldkorfbalcompetitie
Bestuurders KNKV Organisatie
Bijeenkomsten ‘Strategisch plan 2022+’