Skip to the main content

KNKV-opleidingen: kwaliteit en ontwikkeling

Opleidingen

Om bij te dragen aan de kwaliteit van het korfbal en ervoor te zorgen dat leden bij verenigingen met plezier kunnen korfballen, biedt het KNKV diverse opleidingen aan. NOC*NSF heeft de KNKV-opleidingen dit jaar opnieuw positief beoordeeld. “Onze opleidingen zijn op orde en we blijven ontwikkelen. We investeren in de opleidingen én de opleiders”, aldus Tineke Bosch (hoofd Opleidingen). In een artikel op Sport KnowHow XL vertelt Bosch over het project TOPopleiders in de Sport.

Jaarlijks leidt het KNKV een flink aantal trainers (450) en arbitraal kader (400) op. De opleidingen die het KNKV aanbiedt voor trainers, coaches en scheidsrechters zijn praktijkgericht en zo goed mogelijk afgestemd op de behoefte van de cursisten. Het belang van kwaliteit komt terug in het aanbod en de manier van toetsing van het KNKV en NOC*NSF.

Audit NOC*NSF

Voor de kwaliteitsbewaking van sportkader voert NOC*NSF één keer in de vier jaar audits uit om te beoordelen of sportbonden hun sportkader op een juiste en betrouwbare manier opleiden en toetsen. De audit die dit jaar plaatsvond had een positief resultaat. De KNKV-opleidingen voldoen aan de normen kwaliteitseisen van NOC*NSF. Deze licentie is een nationale en internationale erkenning.

Van praktijk naar online

Ondanks het positieve resultaat blijft het KNKV haar opleidingen ontwikkelen. Bosch: “Opleiden in de praktijk heeft onze voorkeur, maar nu dit niet mogelijk is door corona proberen we de trainers, coaches en opleiders online aangesloten te houden. We ontwikkelen ondersteuningsmateriaal en bieden webinars aan, zoals bijvoorbeeld de webinars technisch beleid waar het bouwplan aan de orde kwam.”

In november zijn er online intervisiebijeenkomsten over weerbaarheid, belastbaarheid en prestatiegedrag voor trainers en coaches van Korfbal League- en Hoofdklasseverenigingen. Half december is er een webinar ‘hoe geef je training’ in samenwerking met Spelenderwijs Verbeteren. Dit is een soort online KT2-training. Daarnaast houden veel opleiders online sessies met cursisten.

TOPopleiders in de sport

Om opleiders te laten werken vanuit de KNKV-visie biedt het KNKV tools en strategieën aan om een zo leuk en goed mogelijke opleiding te verzorgen in een verantwoord pedagogisch en positief leerklimaat. Daarom participeert het KNKV, samen met andere bonden, in TOPopleiders in de Sport. Met dit project wil NOC*NSF sportbonden versterken ten behoeve van de uitvoering van het Sportakkoord.

Bij dit project staat de ontwikkeling van opleiders centraal. Het project biedt tools en structuur om elke opleider te begeleiden van goed naar beter. Iedere opleider bepaalt zijn of haar eigen ontwikkelroute. “Een opleiding is zo goed als de opleider die hem geeft!” Het KNKV heeft op dit moment 35 opleiders voor technische opleidingen, waarvan er twintig deelnemen aan dit project.

Erwin van Zoeren is één van deze opleiders die deelneemt: “Als opleider leid ik trainers op die sporters begeleiden bij hun eigen vereniging. Als ik zelf een betere opleider word, hoop ik trainers nog beter te kunnen leren hoe zij hun sporters kunnen opleiden. Door in contact te komen met opleiders van verschillende sportbonden doe ik nieuwe inzichten op. Bovendien fris ik mijn kennis op die ik al langere tijd inzet.”

KNKV-opleidingen

Je vindt een overzicht van alle opleidingen in de kennisbank. Aanmelden voor opleidingen is door het coronavirus op dit moment helaas niet mogelijk. Vragen kun je stellen via opleidingen@knkv.nl.

Foto: Marco Spelten, Korfbalfoto.nl

Gerelateerde artikelen

De maand van ‘Training geven: de basics’ is gestart
Opleidingen Trainers
De maand van ‘Training geven: de basics’ is gestart

Een goede trainer is belangrijk voor het spelplezier en de ontwikkeling van korfballers en draagt daarmee bij aan ledenbehoud. Om verenigingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van trainers, gaan KNKV-trainers deze maand …

Lees meer
TOPopleiders in de Sport: het opleiden van opleiders
Opleidingen
TOPopleiders in de Sport: het opleiden van opleiders

Vandaag verscheen op Sport KnowHow XL een artikel over het opleiden van opleiders in de sport. In het artikel komt Tineke Bosch (hoofd Opleidingen bij het KNKV) aan het woord.

Lees meer
Volg een KT3-opleiding op één van de tien locaties
Opleidingen Trainers
Volg een KT3-opleiding op één van de tien locaties

Wil jij je ontwikkelen als trainer en leren hoe je korfbalacties vanuit een wedstrijd uitwerkt naar thema’s voor een training? En wil je weten hoe je deze thema’s omzet naar wedstrijdechte oefenvormen …

Lees meer

Topartikelen

Competitie
Hervorming zaalcompetitie (standaardklassen)
Competitie
Zaalcompetitie gaat weer van start
KNKV Organisatie Opleidingen Trainers
Boek ‘The art of Korfball coaching’: de praktijk gevisualiseerd