Skip to the main content

Veelgestelde vragen verenigingsmonitor

Algemeen

Wat heeft mijn vereniging aan dit onderzoek?

Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe je vereniging ervoor staat. Door je vereniging in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere verenigingen zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren en waar kansen liggen. Zo kun je beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en samen met het KNKV kijken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Ook staan er tips en inspirerende best practices in de monitor.

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?

Alleen je vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf verenigingen, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van het KNKV inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Waarom bevat de vragenlijst vragen en termen die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij korfbal?

De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met andere sportbonden, zodat je je vereniging in het Benchmark Dashboard ook kunt vergelijken met verenigingen in andere takken van sport. Om dit mogelijk te maken, dient overal dezelfde terminologie gebruik te worden.

Wat is er veranderd aan de verenigingsmonitor ten opzichte van de vorige editie?

De verenigingsmonitor is gebruiksvriendelijk opgezet en daardoor makkelijk en snel in te vullen. Op basis van de feedback op de verenigingsmonitor van vorig jaar is de monitor aangepast. De vragenlijst start nu bijvoorbeeld met een hoofdmenu. Hiermee kunnen verenigingen door de vragenlijst navigeren en onderdelen van de vragenlijst per mail doorsturen naar andere functionarissen.  Daarnaast zijn voor verenigingen die vorig jaar de monitor hebben ingevuld de antwoorden al ingevuld op basis van de eerdere antwoorden. Die verenigingen hoeven de antwoorden dus alleen nog maar te controleren en waar nodig aan te passen. Ook zijn er dit jaar waardevolle tips en best practices toegevoegd.

Vragenlijst
Waar vind ik de vragenlijst?

Alle secretarissen ontvangen elk jaar eind april een mail met een link naar een persoonlijke vragenlijst. Als je geen mail hebt ontvangen dan kun je een mail sturen naar mariska.kool@knkv.nl. Je vindt de pdf-versie van de vragenlijst hier.

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

Het invullen neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Dit hoeft niet in één keer en hoeft niet gedaan te worden door één persoon. Je kunt bijvoorbeeld elke week één onderdeel invullen of onderdelen doorsturen naar andere functionarissen. De vragenlijst is opgedeeld in negen onderdelen. Via het hoofdmenu kun je elk onderdeel naar een specifieke functionaris versturen, waardoor elke functionaris een eigen onderdeel kan invullen en het invulwerk dus verdeeld wordt. De pdf-versie is hier te vinden. Als je vorig jaar hebt deelgenomen aan de monitor dan gaat het invullen van deze vragenlijst een stuk sneller. Waar mogelijk zijn de antwoorden al voor je ingevuld op basis van wat je vorig jaar hebt ingevuld. Je hoeft deze antwoorden dus alleen nog te controleren en waar nodig aan te passen.

Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen en wanneer krijg ik toegang tot het dashboard?

Verenigingen kunnen de vragenlijst invullen vanaf het moment dat ze de persoonlijke vragenlijst hebben ontvangen. De monitor staat open in de maanden mei en juni. Eind juni sluit de vragenlijst. Vanaf september is het Benchmark Dashboard toegankelijk voor alle verenigingen die de vragenlijst hebben ingevuld.

Waarom bevat de vragenlijst ook vragen over tevredenheid en behoeften zoals we die kennen uit de servicemeting?

Met de komst van de verenigingsmonitor komt de servicemeting te vervallen. Het onderdeel tevredenheid en behoeften is ondergebracht in de verenigingsmonitor omdat dit van groot belang is voor het jaarplan. Om verenigingen zo min mogelijk te belasten en niet twee verschillende vragenlijsten in te laten vullen heeft het KNKV de keuze gemaakt om deze acht vragen op te nemen in de verenigingsmonitor.

Waarom verschilt de pdf-versie van de online versie?

In de online versie zijn bepaalde antwoorden zoals verenigingsnaam en ledencijfers al voor je ingevuld en dit is in de pdf-versie niet zo. Verder verschilt het precieze aantal vragen per vereniging, omdat bepaalde antwoorden leiden tot wel of geen vervolgvragen over dat onderwerp.

Worden mijn antwoorden tussendoor opgeslagen?

Ja, antwoorden worden opgeslagen op het moment dat je op ‘volgende’ klinkt. Als bijvoorbeeld op één pagina vraag 22, 23 en 24 staan en je vult deze in en klikt op volgende, dan zijn alle ingevulde antwoorden tot en met vraag 24 opgeslagen. Het is dus belangrijk om eerst op volgende te klikken en dan pas internet af te sluiten als je tussendoor stopt.

Kan ik een eerder antwoord aanpassen?

Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld bij vraag 50 bent en je hoort van een medebestuurder dat vraag 30 toch een ander antwoord moet zijn dan kun je terug naar vraag 30 en het antwoord aanpassen. Het systeem onthoudt dan de eerder gegeven antwoorden tot en met vraag 50. Je kunt na de aanpassing dus weer verder bij de vraag waar je was gebleven.

Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?

1.De eerste optie is om één persoon de leiding en coördinatie te geven over de vragenlijst. Die persoon kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de vereniging. Sinds dit jaar is het namelijk mogelijk om onderdelen van de vragenlijst per mail toe te sturen naar andere personen binnen je vereniging. Zo kunnen zij zelf de vragen binnen dit onderdeel beantwoorden. Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken;

2.De tweede optie is om op één avond met alle personen die nodig zijn om de vragenlijst in te vullen af te spreken en samen in één keer door de vragenlijst heen te lopen. Dit doe je dan bijvoorbeeld met de voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter van de technische commissie. Door vooraf de pdf-versie te bekijken kun je bepalen wie er nodig is om de vragenlijst in te vullen;

3.De derde optie is om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de vereniging. Hierna kunnen specifieke functionarissen de antwoorden controleren. Het is handig om te vragen of andere functionarissen die avond telefonisch bereikbaar willen zijn.

Benchmark Dashboard
Hoe kan ik inloggen in het Benchmark Dashboard van mijn vereniging?

Het Benchmark Dashboard is op dit moment beschikbaar voor alle verenigingen die de verenigingsmonitor hebben ingevuld in 2021. In oktober hebben alle secretarissen en voorzitters een mail ontvangen waarin staat beschreven hoe je een account kunt aanmaken voor je vereniging. Dit staat ook beschreven in de gebruikershandleiding op deze pagina.

Ik heb de instructies uit de handleiding gevolgd maar ik heb geen mail ontvangen over het aanmaken van de inloggegevens, hoe kan dat?

Het is alleen mogelijk om inloggegevens aan te maken die gekoppeld zijn aan het mailadres van de secretaris. Inloggegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een ander mailadres. Als je wel het mailadres van je secretaris gebruikt bij het opvragen van de instructiemail maar je ontvangt alsnog geen instructiemail, neem dan contact op met Mariska Kool via mariska.kool@knkv.nl.

Hoe werkt het Benchmark Dashboard?

Hoe het Benchmark Dashboard werkt lees je in de gebruikershandleiding op deze pagina. Ook wordt in onderstaande video uitgelegd hoe het Benchmark Dashboard werkt. Daarnaast heeft er een webinar plaatsgevonden over het gebruik van het dashboard. Deze kun je terugkijken en vind je op deze pagina.

Overige vragen

Staat je vraag niet tussen de veel gestelde vragen? Kijk dan nog eens op de algemene informatiepagina over de verenigingsmonitor of lees het uitgebreide bericht over het Benchmark Dashboard. Heb je nog steeds een vraag? Neem dan contact op met projectleider Mariska Kool via mariska.kool@knkv.nl.

Gerelateerde Items

Scheidsrechterskleding
Arbitrage
Scheidsrechterskleding

In samenwerking met Erima heeft KNKV een kledinglijn gericht op de arbitrage.

Lees meer
Wet en regelgeving in de sport
Bestuurders
Wet en regelgeving in de sport

Verenigingen moeten ook aan de geldende wet- en/of regelgeving voldoen.

Lees meer
Adviseurs
Bestuurders Verenigingsservice
Adviseurs

Het KNKV telt zeven verenigingsadviseurs en vijf korfbaladviseurs, die klaar staan voor de aan hen toegewezen korfbalverenigingen.

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download