FAQ avg

Hoe vraag ik toestemming van een betrokkene?

Wil je gegevens verwerken op basis van de grondslag toestemming dan kun je die toestemming vragen via een toestemmingsformulier. Let hierbij op het volgende:

  1. Toestemming moet actief zijn gegeven. Dus geen vooraf aangevinkt vakje;
  2. Toestemming moet voldoende concreet worden gevraagd. Duidelijk moet zijn waar de toestemming voor wordt gevraagd, je mag de gegevens ook niet voor iets anders gebruiken;
  3. Verzoek moet duidelijk, kort en bondig zijn opgesteld;
  4. Toestemming moet vrijwillig worden gegeven;
  5. Betrokkene moet de toestemming altijd weer eenvoudig kunnen intrekken;
  6. Bij jeugd, jonger dan 16 jaar moet de ouder of voogd toestemming geven. Dit geldt voor aanmelding als lid, maar ook voor inschrijving voor toernooien, kampen, de nieuwsbrief.