Skip to the main content

Invulformulier licenties Buma/Sena/Videma 2021

  Indien ja, ga naar vraag 4. Indien nee, ga naar vraag 6.
  Indien ja, ga naar vraag 5. Indien nee, ga naar vraag 6.
 • Hierna volgen een aantal vragen over achtergrondmuziek. Onder achtergrondmuziek wordt verstaan: elke vorm van achtergrondmuziek die door middel van geluidsapparatuur ten gehore wordt gebracht op een constant en niet op de voorgrond tredend geluidsniveau, welke muziek er toe dient om sfeer te verhogen.
  Indien ja, ga naar vraag 7. Indien nee, vul nul in bij vraag 8 en ga naar vraag 12.
 • Het aantal m² van de ruimte waar de achtergrondmuziek hoorbaar is, dat kan dus ook een terras zijn.
  Indien ja, ga naar vraag 10. Indien nee, ga naar vraag 12.
  Bedragen van Buma, Sena en Videma zijn jaarbedragen. Wijzigingen kunnen 1x per jaar vóór 1 december worden doorgegeven voor het nieuwe kalenderjaar. Er is geen restitutie mogelijk bij wijzigingen die plaatsvinden binnen de betaalperiode (van 1 januari - 31 december)
 • Vertonen jullie televisiebeelden in de kantine? Let op met FOX Sports! In veel sportkantines worden regelmatig televisiebeelden vertoond. Het is een leuke manier om je leden gezellig in de kantine te houden. Een abonnement op FOX Sports kun je afsluiten via je TV-aanbieder. Dit reguliere abonnement mag alleen privé gebruikt worden. Het in een openbare gelegenheid uitzenden van FOX Sports zonder de vereiste FOX Sports Zakelijke licentie is illegaal en strafbaar. We maken u erop attent dat FOX Sports geen onderdeel uitmaakt van de Videma-vergunning. FOX Sports voert intensieve controles uit op het onrechtmatig vertonen van FOX Sports. De rechter heeft recent bepaald dat FOX Sports hiervoor boetes kan opleggen van minimaal €5.000. Aangezien deze licentie alleen af te sluiten is in combinatie met een Fox Sports abonnement is dit helaas niet via het KNKV te regelen.