Skip to the main content

FAQ Spelregels

Laatste update: 28 augustus 2020 – 18:35 uur

Is een gelijkspel mogelijk, of wordt het een golden-goal?
IKF heeft nu in haar regels opgenomen dat er geen gelijkspel meer mogelijk is, maar dat dit altijd een golden-goal verlenging wordt. In bestuursbesluit 3.16 is opgenomen op basis van de mogelijke uitzonderingen dat in Nederland een gelijkspel mogelijk is.

Mag er bij een strafworp nog gewisseld worden?
Tot het moment dat scheidsrechter tijdens de wedstrijd fluit voor nemen van de strafworp mag er nog gewisseld worden. Elke aanvaller mag dan de strafworp nemen.

Hoeveel wisselspelers mogen er op de bank zitten?
Internationaal is dit terug gebracht tot 6, nationaal blijft dit 8

Hoe vaak mag een spelersvervanging plaats vinden?
Dit blijft ongewijzigd. 8x in het wedstrijdkorfbal, breedtekorfbal onbeperkt.

Wat is nu overal de speelduur?
De speelduur is niet gewijzigd. Voor senioren en A-jeugd is dit 2 x 30 minuten zonder schotklok, en voor alle klassen met schotklok is dit 2 x 25 minuten zuivere speeltijd. Alle speeltijden van de jeugd zijn opgenomen in de spelbepalingen.

Als scheidsrechter fluit na val verdediger gaat de schotklok weer naar 25 seconden, dus niet alleen bij een blessure, is dat juist?
Ja, dat is een extra aanvulling geworden op de spelregel

Gaat de schotklok al lopen voordat er sprake is van balbezit?
Ja, in deze situaties gaat de klok reeds lopen bij fluitsignaal van de scheidsrechter:
– om het spel te stoppen vanwege een blessure of val van een aanvaller;
– voor situaties van onredelijk voordeel;
– voor elke onderbreking van het spel voor andere dan de hierboven genoemde omstandigheden.

Schieten wanneer iemand speelt zonder een persoonlijke tegenstander
Voor het wedstrijdkorfbal is deze regel vervallen, voor het breedtekorfbal is deze nog gewoon van toepassing op basis van de uitzonderingsmogelijkheden in de spelregels.

Is de opgooibal vervallen?
Ja, een scheidsrechter moet de bal altijd aan één van beide teams toewijzen