Skip to the main content

FAQ Corona

Laatste update: vrijdag 25 juni – 20.30 uur

Hier vind je de actuele informatie die uitgaat van de per 26 juni geldende maatregelen. Dit is een samenvatting met de belangrijkste punten uit het protocol van NOC*NSF.

De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF.

In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Deze FAQ gaat uit van sporten in de buitenlucht. Indien een vereniging in de zaal actief wil zijn, verwijzen we volledig naar het protocol van NOC*NSF.

Voor iedereen geldt:

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt buiten de inhoudelijke sportbeoefening 1,5 meter afstand.
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar.

Voor tijdens het sporten geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Er mogen zonder beperkingen wedstrijden gespeeld worden
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Er mogen toeschouwers aanwezig zijn, deze dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. (In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan)

Voor kantines geldt:

 • voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca. Zie ook hier;
 • een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
 • bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar.

  Veel gestelde vragen

  Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

  Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.

  Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Mag ik dan op de sportaccommodatie komen?

  Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.

  Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

  Er zijn geen beperkingen. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.

  Is de afhaalfunctie bij de sportaccommodaties toegestaan?

  De afhaalfunctie is toegestaan.

  Geldt het dragen van een mondkapje ook voor buitensportaccommodaties?

  Er is in Nederland vanaf 26 juni geen mondkapjesverplichting meer.

  Regels in de auto

  Neem bij voorkeur geen mensen van buiten uw eigen huishouden mee. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

  Of je wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:

  • wel een mondkapje: je zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
  • Geen mondkapje: je zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

  Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

  Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

  Hoe zit het met de contacttijd?

  Van belang voor quarantaine is het zogenaamde ‘nauwe contact’, wat inhoudt dat er voor een periode langer dan 15 minuten contact binnen de anderhalve meter is geweest. Bijvoorbeeld in een dug-out of met teveel mensen in een kleedkamer.

  Hoe om te gaan met klachten?

  Hier is het reguliere overheidsbeleid van toepassing, bij klachten blijf je thuis etcetera. Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven. Kortom dan niet trainen en geen wedstrijd spelen.

  Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?

  Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

  Wat als iemand negatief getest wordt?

  Is de uitslag van de test die iemand gedaan heeft negatief? Dan vervalt in lijn met beleid van de rijksoverheid de thuisquarantaine. Krijgt iemand opnieuw klachten die lijken op corona of worden de klachten erger? Blijf dan thuis en laat je opnieuw testen.

  Hoe moet ik om gaan met de verplichte gezondheidscheck?
  In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training/wedstrijd.

  Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck

  Wie is er bij mijn vereniging verantwoordelijk voor het handhaven van de anderhalve meterregel?

  In eerste instantie ben je er als vereniging voor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op je accommodatie. Wijs hiervoor een ‘corona-coördinator’ aan, die geldt als aanspreekpunt en die mensen erop kan wijzen wanneer zij de anderhalve meter afstand niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij je vereniging, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

  Mogen we livestreams organiseren?

  Het antwoord is ja, met wel aandacht voor de nodige randvoorwaarden. Marxman Advocaten, onze juridische partner, heeft een toelichting geschreven over de (on)mogelijkheden van livestreaming bij wedstrijden. Deze is op de website van Marxman te vinden

  Hoe kunnen we livestreams organiseren?

  De samenwerkende livestream-crews hebben een toelichting geschreven hoe dit eenvoudig te realiseren, deze is op onze website te vinden.

  Aanvullende vragen?

  Neem contact op via het ticketsysteem of met je verenigingsadviseur.