Skip to the main content

FAQ Corona

FAQ Corona

Laatste update: zaterdag 15 januari 2022 – 11.30 uur. 

Vanaf zaterdag 15 januari zijn er versoepelingen doorgevoerd in het coronabeleid. Er mag weer binnen-en buiten worden gesport zonder beperkingen van tijdstip, leeftijd of groepsgrootte.

De belangrijkste beperking is dat er geen wedstrijden tegen teams van andere verenigingen gespeeld mogen worden, zowel oefen- als competitiewedstrijden. Uitgezonderd hierop is de (reserve) Korfbal League, die mogen doorgaan met het spelen van competitie.

Basisregels

Daarnaast blijven de basisregels onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent.

De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF.

De algemene richtlijnen, gebaseerd op de landelijke maatregelen:

  • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

1,5 meter

houd 1,5 meter afstand van elkaar:
– iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
– jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
– kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;

Het afstand houden is niet van toepassing tijdens het sporten.

Mondkapjes

Op sportlocaties is het gebruik van mondkapjes voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht, voor zowel sporters als vrijwilligers tijdens verplaatsing en als je zit. Het mondkapje mag af tijdens het sporten;

Rij je in de auto met personen uit een ander huishouden? Het advies is dan een mondkapje te dragen. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor alle sporters vanaf 18 jaar in de zaalaccommodaties.

Voor een afhaalpunt binnen geldt de uitzondering CTB-plicht op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB plichtigen niet mengen met mensen die afhalen.

Voor mensen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden op de locatie moeten verrichten (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze een functie voor de sport vervullen in een zaalaccommodatie.

Publiek

Er is geen publiek welkom.

Horeca/kantine

De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca en zijn derhalve gesloten. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder
coronatoegangsbewijs. Bij afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht.

Spelers/trainers woonachtig in het buitenland

  • Mag een in België woonachtige trainer/coach actief zijn in Nederland?

Betaalde trainer: deze valt onder ‘grenswerkers’ en mogen op en neer gaan. Als iemand minder dan 12 uur in Nederland is, is er geen coronabewijs (negatieve testuitslag, vaccinatie- of herstelbewijs) nodig.”

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/reizen-in-de-grensstreek

Vrijwillige trainer: deze valt onder de reguliere verplichtingen van het coronabewijs (negatieve testuitslag, vaccinatie- of herstelbewijs), dat getoond kan worden in de CoronaCheck app.

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/

  • Mag een in België woonachtige speler actief zijn in Nederland

deze valt onder de reguliere verplichtingen van het coronabewijs (negatieve testuitslag, vaccinatie- of herstelbewijs), dat getoond kan worden in de CoronaCheck app.

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/

  • Mag een Nederlands team tegen een in de Nederlandse competitie ingedeeld Belgisch team een uit- of thuiswedstrijd spelen?

Ja, dat mag. Wanneer het verblijf in België minder dan 12 uur is gelden er helemaal geen eisen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/checklist-inreizen-nederland

Accommodatie

Kijk ook in de toolkit voor accommodaties van NOC*NSF: https://ptd.digitaal-magazine.nl/toolkit-nocnsf-c19/cover

Aanvullende vragen?

Neem contact op via het ticketsysteem of met je verenigingsadviseur.