Skip to the main content

FAQ Corona

Laatste update: dinsdag 16 maart 10.30 uur

Op deze pagina vind je de actuele informatie die uitgaat van de per 3 maart geldende maatregelen.

De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF, laatste versie is van 10/03.

In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Uitgezonderd hiervan zijn de teams uitkomend in de (reserve) Korfbal League. Hier is een apart protocol van toepassing.

Voor iedereen geldt:

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 13 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar.

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Er mogen, zowel voor de jeugd als voor senioren, onderlinge wedstrijden tussen de verschillende teams gespeeld worden. Hierbij rekening houdend met het feit dat vermenging tussen jeugd en senioren voorkomen wordt. Als blijkt dat trainen of het spelen van onderlinge wedstrijden binnen de trainingsgroep qua aantallen niet mogelijk is, dan is vermenging tussen senioren en jeugd toegestaan.
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten;
 • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Er mag alleen in viertallen gesport worden. De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

Veel gestelde vragen

Is er voor een enkele 27-jarige een uitzondering om toch mee te mogen trainen met het eigen team waarin bijna iedereen jonger is?

Nee, iedereen die 27 jaar is op moment van de training mag niet mee doen. De overheid heeft hier een strikte regelgeving gekozen.

Mogen 27-jarigen en ouder op hetzelfde veld trainen als de groep <27?

Nee, per veld (is binnen de zelfde omheining) mag dit niet.

Geldt de avondklok ook voor de sport?

De avondklok geldt ook voor de sport, uitgezonderd de sporters die deelnemen aan de (reserve) Korfbal League. Deze groep is al eerder uitgezonderd voor zover de activiteiten in de avond moeten plaatsvinden.

Naast de sporters zijn eveneens de noodzakelijke personen om de training en of wedstrijd mogelijk te maken uitgezonderd. Iedereen dient wel de juiste papieren bij zich te hebben.

Overigens is het streven zondermeer om ook in de uitzonderingssituaties zoveel mogelijk de uren van de avondklok in acht te nemen.

Wat te doen in geval van een calamiteit op een sportaccommodatie tijdens de uren van de avondklok?

In dat geval kan de betrokkene naar de sportaccommodatie gaan, mits in het bezit van een eigen verklaring avondklok.

Wat wordt verstaan onder een binnensportaccommodatie?

Een binnensportaccommodatie is een overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of sportzaal. Een binnensportaccommodatie is ook een publieke binnenruimte

Is het dragen van een mondkapje verplicht tijdens het sporten in een binnensportaccommodatie?

Tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.

Moet een trainer, coach, begeleider of instructeur een mondkapje dragen tijdens het geven van een les, training of instructie in een binnensportaccommodatie?

Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd.

Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

Moeten de spelers op een wisselbank in een binnensportaccommodatie een mondkapje dragen?

Ja, na het plaatsnemen op de wisselbank is een mondkapje verplicht.

Moet een scheidsrechtereen mondkapje dragen?

Een scheidsrechter hoeft tijdens de training of competitie geen mondkapje te dragen omdat het zijn/haar deelname aan de sportbeoefening belemmert.

Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

Moet een jurylid een mondkapje dragen?

Ja, het dragen van een mondkapje is ook verplicht voor de eventueel aanwezige juryondersteuning.

Moeten de spelers op een wisselbank, officials of trainers op een buitensportaccommodatie een mondkapje dragen?

Nee, daar is geen verplichting op.

Is het dragen van een spatscherm (face shield) toegestaan als alternatief voor een mondkapje?

Op plekken waar een mondkapje verplicht is, mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm.

Mondkapjes moeten goed op uw gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.

Zijn er uitzonderingen op het dragen van een mondkapje?

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
 • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Geldt het dragen van een mondkapje ook voor buitensportaccommodaties?

Nee.

Regels in de auto

Neem bij voorkeur geen mensen van buiten uw eigen huishouden mee. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Of je wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:

 • wel een mondkapje: je zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
 • Geen mondkapje: je zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen en/of gebruik van het toilet?

De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt.

Toiletgebruik is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers liggen mag de deur wel van het slot, maar voorkom drukte.

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Hoe zit het met de contacttijd?
Van belang voor quarantaine is het zogenaamde ‘nauwe contact’, wat inhoudt dat er voor een periode langer dan 15 minuten contact binnen de anderhalve meter is geweest. Bijvoorbeeld in een dug-out of met teveel mensen in een kleedkamer.

Hoe om te gaan met klachten?
Hier is het reguliere overheidsbeleid van toepassing, bij klachten blijf je thuis etcetera. Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven. Kortom dan niet trainen en geen wedstrijd spelen.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Wat als iemand negatief getest wordt?
Is de uitslag van de test die iemand gedaan heeft negatief? Dan vervalt in lijn met beleid van de rijksoverheid de thuisquarantaine. Krijgt iemand opnieuw klachten die lijken op corona of worden de klachten erger? Blijf dan thuis en laat je opnieuw testen.

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt vanuit de overheid een verplichting een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

Hoe ga je om met spelers die vanuit het buitenland terugkeren uit of woonachtig zijn in buitenlands ‘oranje’ of ‘rood’ gebied?
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert vanuit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied in het buitenland zeer dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied.

Lees hier meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Mag een fysiotherapeut/verzorger actief zijn tijdens de training en/of wedstrijd?
Er zijn geen beperkingen ten aanzien van het verzorgen van spelers, zolang de desbetreffende speler of arts/fysiotherapeut geen coronagerelateerde klachten heeft en de maatregelen verder naleeft.

Mag ik de medische ruimtes gebruiken?
Ja, Deze mag gebruikt worden binnen de geldende voorwaarden. Echter niet als bespreekruimte etcetera.

Hoe moet ik om gaan met de verplichte gezondheidscheck?
In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training/wedstrijd.

Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck

Wie is er bij mijn vereniging verantwoordelijk voor het handhaven van de anderhalve meterregel?
In eerste instantie ben je er als vereniging voor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op je accommodatie. Wijs hiervoor een ‘corona-coördinator’ aan, die geldt als aanspreekpunt en die mensen erop kan wijzen wanneer zij de anderhalve meter afstand niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij je vereniging, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

Mogen we livestreams organiseren?
Het antwoord is ja, met wel aandacht voor de nodige randvoorwaarden. Marxman Advocaten, onze juridische partner, heeft een toelichting geschreven over de (on)mogelijkheden van livestreaming bij wedstrijden. Deze is op de website van Marxman te vinden

Hoe kunnen we livestreams organiseren?
De samenwerkende livestream-crews hebben een toelichting geschreven hoe dit eenvoudig te realiseren, deze is op onze website te vinden.

Aanvullende vragen?
Neem contact op via het ticketsysteem of met je verenigingsadviseur.