Skip to the main content

FAQ Corona

Laatste update: 10 september – 15:00 uur

De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF, per 21/8 is dit versie 16

Competitie / wedstrijden

Waarom geldt in de reguliere maatschappij overal 1,5 meter en mag er wel gesport worden?
Vanaf 1 juli heeft de overheid het sporten voor alle leeftijden vrij gegeven, zonder afstandsbeperking. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Lees hier meer informatie van de overheid betreffende het sporten.

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Komt een team in de problemen omdat, opgelegd door de GGD, meer dan de helft van de spelers van een team in quarantaine moeten vanwege een besmetting waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden? Neem dan contact op met de competitie afdeling van het KNKV via competitie@knkv.nl zodat de gevolgen voor de competitie kunnen worden besproken. Uitgangspunt is dat elke wedstrijd gespeeld wordt, ook al mist een team één of meerdere spelers. Niet opkomen zonder overleg met het KNKV zal behandeld worden als een reguliere situatie van niet opkomen.
Bij vrijwillige quarantaine i.v.m. de eigen gezondheidssituatie zal er geen uitstel verleend worden en dienen teams aangevuld te worden.

Bij een beperkt aantal spelers die in een door de GGD geadviseerde thuis quarantaine dienen te blijven, zullen teams aangevuld dienen te worden. Wedstrijdkorfbal heeft voorrang op breedte korfbal.

In alle situaties kan er contact gezocht worden met de tegenstander om in gezamenlijk overleg de wedstrijden te verplaatsen (zie de volgende vraag).

Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het verplaatsen van wedstrijden?
Er zijn veel mogelijkheden om zelf in onderling overleg met je tegenstander wedstrijden te verplaatsen. Maak – indien nodig – gebruik van deze ruimte en verleen zoveel mogelijk medewerking aan elkaar met betrekking tot verzoeken om wedstrijden te verplaatsen. Alleen op die manier kunnen we zorgen voor een veilig en verantwoord verloop van de competitie.

Verplaatsen van wedstrijden:
Tot en met de wedstrijddag moet de eerste aanvraag Sportlink Club, menu wedstrijdzaken, wedstrijdprogramma, verplaatsen wedstrijden. De tegenstander kan het daarna bevestigen. Is de wedstrijddag verstreken moeten beide verenigingen dit melden aan competitie@knkv.nl. Wedstrijdkorfbal moet de laatste werkdag voor de oude speeldatum gemeld worden als de wedstrijd later in het seizoen gespeeld wordt. Wordt de wedstrijd naar voren gehaald, moet dit 2 werkdagen voor de nieuwe speeldag.

Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband met het coronavirus?
Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om wedstrijden te spelen verwachten we van teams dat zij hun wedstrijden ook gaan spelen. Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op met de competitie afdeling van het KNKV via competitie@knkv.nl zodat de gevolgen voor de competitie kunnen worden besproken. Uitgangspunt is dat elke wedstrijd gespeeld wordt, ook al mist een team één of meerdere spelers. Niet opkomen zonder overleg met het KNKV zal behandeld worden als een reguliere situatie van niet opkomen.

Als er binnen de vereniging van de tegenstander een corona geval is geconstateerd is dat geen reden om wedstrijden niet te spelen. Ook hier wordt de lijn van de GGD gevolgd.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Negatieve uitslag coronatest
Is de uitslag van de test die iemand gedaan heeft negatief? Dan vervalt in lijn met beleid van de rijksoverheid de thuis quarantaine. Krijgt iemand opnieuw klachten die lijken op corona of worden de klachten erger? Blijf dan thuis en laat je opnieuw testen.

Hoe ga je om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in ‘oranje’ gebieden?
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert vanuit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied zeer dringend wordt geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het dringende quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de competitie afdeling van het KNKV via competitie@knkv.nl zodat de gevolgen voor de competitie kunnen worden besproken.

Lees hier meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Wat te doen als er vermoeden is dat er een speler of staflid van de tegenstander klachten heeft?
We gaan er te alle tijde vanuit dat de speler gezond is, omdat hij/zij anders niet aanwezig zou zijn conform de basisrichtlijnen. Het kan ook een andere oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld hooikoorts. We adviseren om altijd het overleg te zoeken met de tegenstander. Op het moment dat het team alsnog van mening is dat de gezondheid van alle betrokkenen in het geding is kan er besloten worden om niet te starten of te stoppen. Op basis van de privacy-wetgeving is het niet mogelijk om een gezondheidsverklaring of negatieve corona test op te eisen. De wedstrijd zal dan behandeld worden als een gestaakte wedstrijd, en daarbij dienen alle betrokkenen conform het tuchtreglement een verklaring in te zenden.

Moeten reservespelers en andere stafleden ook 1,5 meter afstand van elkaar houden op de reservebank?
Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen.

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere korfbalactiviteiten?
Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Lees hier meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en gebruik van mondkapjes.
Mag een fysiotherapeut/verzorger actief zijn tijdens de training en/of wedstrijd?

Er gelden op dit moment vanuit de KNGF (zie richtlijn) op dit moment geen beperkingen ten aanzien van het verzorgen van spelers zolang de desbetreffende speler of arts/ fysiotherapeut geen corona gerelateerde klachten heeft.

Moeten we bij een time-out / rustmoment / groepshug afstand houden?
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven van niemand afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Hou je hier altijd aan!

Hoe kijkt het KNKV tegen het al dan niet doorgaan van de zaalcompetitie aan?
Op basis van de op dit moment bekende gegevens en regelgeving, vindt de zaalcompetitie gewoon doorgang. De afdeling Competitie van het KNKV is volop bezig met de voorbereidingen van de zaalplanning. Uiteraard volgt het KNKV de ontwikkelingen bij andere sporten nauwgezet. In augustus en september starten de eerste zaalsporten al met hun competitie, zoals onder meer voetbal, handbal en volleybal. Voor ons zal daar ook de nodige relevante informatie uitkomen. Mocht de zaalcompetitie onverhoopt toch niet door kunnen gaan, dan zal het KNKV een alternatief aanbod opzetten.

Arbitrage

Moet de scheidsrechter handhaven op de 1,5m afstand tijdens de wedstrijd?
Nee, de scheidsrechter is niet verantwoordelijk voor handhaving op onder andere de volgende punten die niet gerelateerd zijn aan de spelregels:
– Niet waarborgen van de 1,5m afstand
– Twijfel over de gezondheidssituatie van een speler
– Naar de grond uitsnuiten van de neus
– Naar de grond spugen
– Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld coaches

Moet ik als scheidsrechter in quarantaine als na de wedstrijd blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus?
Volgens de richtlijnen van de overheid en GGD is het niet noodzakelijk om in quarantaine te gaan als na afloop blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5m van een speler en worden ze door de GGD daarom gezien als ‘overige niet nauwe contacten’. Houd uiteraard in alle gevallen je eigen gezondheidssituatie goed in de gaten en laat je bij klachten testen en blijf thuis.

Wat kan ik als official doen als er onvoldoende ruimte is in de kleedkamer?
Probeer, indien mogelijk, om thuis om te kleden en bijvoorbeeld in trainingspak naar de vereniging te komen. Het kan natuurlijk voorkomen dat je een kleedkamer moet delen met andere officials. Als dit het geval is én je kunt niet onderling 1,5m afstand houden, probeer dan in overleg met de club om een ander kleedlokaal te krijgen of probeer afspraken te maken met de overige officials over het veilig en verantwoord gebruik van de kleedkamer.
Rapportage gesprekken vinden niet plaats in de kleedkamer.

Meer informatie over arbitrage
Meer specifiekere informatie is te vinden op de pagina over corona & arbitrage

Accommodatie

NOC*NSF heeft een handreiking toeschouwers gemaakt met regels en praktische tips om de stromen van sporters, begeleiders, vrijwilligers en toeschouwers in goede banen te leiden.

Welke regels en richtlijnen gelden er voor kantines, verenigingsgebouwen en terrassen?
Sportkantines, verenigingsgebouwen en terrassen vallen onder de richtlijnen en protocollen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland. Naast het houden van de onderlinge 1,5m afstand tussen gasten (tenzij ze uit één huishouden komen of personen t/m 17 jaar onderling) gelden hiervoor altijd de volgende verplichtingen:

 • Reserveren vanaf 100+
 • Gezondheid checken vanaf 100+
 • Placeren (= een zitplaats toewijzen)

Indien er zitplaatsen aanwezig zijn, bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoer van een eventueel bron-en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:

 1. Volledige naam
 2. Datum, aankomsttijd, en placering van het bezoek
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. Toestemming voor de verwerking en overdracht van de gegevens voor evt. bron- en contactonderzoek

Bekijk hier het volledige protocol van de KHN of lees er hier meer over in het protocol ‘Verantwoord sporten’ van NOC*NSF.

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5m handhaving bij mijn vereniging?
In eerste instantie ben je als vereniging ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Optie Wijs hiervoor is om bijvoorbeeld een ‘corona-coördinator’ aan te wijzen die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij de 1,5m niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw vereniging kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels!

Hoeveel personen mag ik op mijn accommodatie ontvangen?
Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5m afstand van elkaar en de sporters houden; tenzij t/m 12 jaar.

Verwacht je buiten meer dan 250 bezoekers tegelijk te ontvangen, dan is een reservering, gezondheidscheck en placering wel verplicht. Voor placeren geldt dat een vaste stoel wordt toegewezen. Het aantal toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials die direct bij de wedstrijden en het verloop ervan betrokken zijn. Deze aantallen kunnen gelden per wedstrijdlocatie, in geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke wedstrijdvelden op een accommodatie. Voor afzonderlijke wedstrijdvelden is van belang dat deze een eigen en gescheiden in- en uitgang hebben.

Is er sprake van meerdere groepen bezoekers, houd deze dan gescheiden van elkaar op de accommodatie en vermeng deze niet met elkaar.

Sporters waarbij de wedstrijd afgerond is, en die op de accommodatie blijven, vallen daarna onder toeschouwers.

Lees hier meer informatie in het protocol ‘Verantwoord sporten’.

Welk advies geven jullie voor de planning op de veldaccommodatie?
Probeer wedstrijden op velden niet tegelijkertijd te laten starten. Als wedstrijden steeds met een kwartier verschil starten of de eindtijden spreiden, is het beter mogelijk de bezoekersstromen te reguleren en komen minder mensen elkaar tegen. Mocht de planning het toelaten, speel dan niet op alle velden maar verspreid de wedstrijden over de dag en zet velden die dicht bij elkaar liggen en die kunnen leiden tot vermenging van bezoekersstromen minder of niet in.

Hoe ga ik om met veilig en verantwoord gebruik van kleedkamers?
Voor spelers van 18 jaar en ouder geldt dat zij ook in de kleedkamer onderling 1,5m afstand van elkaar houden. Omdat dit uiteraard gevolgen heeft voor de capaciteit van de kleedkamers zijn er de volgende tips/adviezen:

 • Spreid wedstrijden en trainingen door te kiezen voor een ander aanvangstijdstip of wedstrijddag.
 • Maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat voor- en na afloop van de training/wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de kleed- en doucheruimte.
 • Maak binnen het team afspraken over hoe lang spelers voor- en na afloop van de training/wedstrijd gebruik mogen maken van de kleed- en doucheruimte.
 • Indien mogelijk; maak voor één team gebruik van meerdere kleedkamers.
 • Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie. Dit advies geldt zeker voor pupillen en overige thuisspelende teams.
 • Verzoek iedereen (o.a. ouders) om de kleed- en doucheruimte niet te betreden als dit niet noodzakelijk is.

Welke adviezen zijn er met betrekking tot het schoonmaken van de toilet-, douche- en kleedruimtes, overige algemene ruimtes en dug-outs op een sportaccommodatie?
We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

Aanvullende vragen?
Neem contact op via het ticketsysteem of met je verenigingsadviseur.