Ervaringen van DOS-WK en Unitas/Perspectief

Het is inmiddels iets meer dan een halfjaar geleden. Een aantal korfbalverenigingen ging in samenwerking met het KNKV in een pilot aan de slag met trainersbegeleiding. Alle partijen geloofden heilig in de mogelijkheden van trainersbegeleiding. Nu we een halfjaar verder zijn is het tijd om terug te blikken op de eerste resultaten van de pilot. In hoeverre is het de verenigingen gelukt om trainersbegeleiding op te zetten en wat hebben zij eraan gehad? Twee verenigingen die deelnamen aan de pilot, DOS-WK en Unitas/Perspectief, delen hun ervaringen met trainersbegeleiding.

Succesvolle pilot
Over het algemeen kan gesteld worden dat de pilot een succes is geweest. Alle deelnemende verenigingen hebben trainersbegeleiders gevonden en al deze trainersbegeleiders hebben persoonlijke begeleiding gehad van diverse coaches vanuit het KNKV. Verder zijn er dit jaar tijdens de eerste cursus trainersbegeleiding bijna 100 deelnemers beloond met een officieel trainersbegeleiding-certificaat!

Doelen van DOS-WK
Jan-Willem Koops is Bestuurslid Korfbal bij DOS-WK: “DOS-WK heeft te maken met veel jeugdig kader. Sommigen starten op hun vijftiende al met training geven. Dit doen zij vaak met de beste bedoelingen, maar een beetje begeleiding kan geen kwaad. Net zoals je nieuwe collega’s inwerkt is het ook voor nieuwe - met name jonge - trainers van belang dat zij begeleid worden”, zag ook Koops. “We wilden als commissie proactief worden en niet pas ingrijpen als er problemen ontstaan. Daarom hebben we trainersbegeleiders ingezet. Eerst bij de trainers van de E- en F-jeugd en in de loop van het seizoen vonden we ook begeleiders voor de D-, C-, B- en A-jeugd. De rol van de trainersbegeleiders hebben we uitgeschreven en duidelijk gemaakt aan de trainers, teams en ouders. Trainersbegeleiders vormen een vraagbaak. Ze zijn één keer in de drie weken aanwezig bij trainingen en wedstrijden en gaan in gesprek met trainers over wat er goed gaat er waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Tijdens de ALV hebben we het officieel ‘afgetrapt’. Iedereen weet hier dat de trainersbegeleider er is voor inhoudelijke vragen. Vragen beantwoorden over waarom iemand wel of niet in de C1 of C2 zit, hoort niet bij de functie.”

Resultaten bij DOS-WK
De resultaten bij DOS-WK zijn goed. Jan-Willem Koops zegt daarover: “Trainers zijn blij dat ze bij iemand terecht kunnen met hun vragen. We merken ook dat er veel contact is tussen de trainersbegeleiders en trainers. De trainersbegeleiders groeien zelf ook in hun rol. Het was – in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt – helemaal niet lastig om trainersbegeleiders te vinden. Onze derde trainersbegeleider meldde zich zelfs op eigen initiatief! Een ander effect is de rust die een trainersbegeleider ons als commissie verschaft. We zijn veel minder bezig met het bekende ‘brandjes blussen’ en kunnen ons beter focussen op de lange termijn. Ook volgend jaar, als de pilot is afgerond, gaan wij zeker verder met trainersbegeleiding. Wij zijn overtuigd van de waarde ervan. Het toverwoord voor spelers is ‘individuele aandacht’, maar dat geldt ook voor trainers. En dit krijgen ze nu!”

Trainersbegeleiding bij Unitas/Perspectief
Ook Unitas/Perspectief is enthousiast. Mirjam Postma zag als lid van de Jeugd Technische Commissie een kans liggen bij trainersbegeleiding, stapte uit de commissie en begon een nieuw traject met vier relatief snel gevonden trainersbegeleiders. “Wij houden maximaal vier teams per trainersbegeleider aan. Onze vier begeleiders zijn begonnen bij de jonge trainers van de Kangoeroes, F-, E- en D-jeugd. Halverwege het seizoen meldde een vijfde trainersbegeleider zichzelf aan en die fungeert nu als vliegende keeper als één van de trainersbegeleiders onverhoopt niet kan.”

Resultaten bij Unitas/Perspectief
Postma ziet vooruitgang bij Unitas/Perspectief. “Trainers hebben er echt baat bij en geven aan blij te zijn met de tips. Ik kan niet zo goed inschatten of het commentaar van ouders minder is geworden, omdat ik niet meer in de JTC zit, maar ik zie wel dat er overal inhoudelijk stappen worden gemaakt. Trainers kunnen hun teams steeds makkelijker een uur lang bij de les houden en er wordt structureler spelenderwijs getraind. We zijn er nog lang niet en zien zeker nog verbeterpunten, maar ook aan onze trainersbegeleiders zelf merken we dat zij veel positiever zijn in de evaluaties dan tijdens de eerste keer.”

Vervolg bij Unitas/Perspectief
Volgend jaar wil Postma het aantal trainersbegeleiders uitbreiden. “Ook gaan we het qua indeling iets anders inrichten. Dit jaar deelden we trainersbegeleiders per leeftijdscategorie in, maar dat bleek lastig haalbaar. Volgend seizoen willen we hen inzetten op aparte trainingsdagen, omdat dit voor henzelf ook veel makkelijker is qua planning. Ook willen we vaker bijeenkomsten organiseren voor trainers die nog niet begeleid worden. Dit hebben we vorige week gedaan en dat was super positief. We hebben met een aantal enthousiast jeugdtrainers praktische voorbeelden aangehaald en geoefend met herkenbare, soms lastige situaties. De reacties waren zó positief dat we dit zeker vaker gaan doen.”

Trainersbegeleiding bij jou op de vereniging
Wil jij bij jouw vereniging ook trainersbegeleider worden of lijkt het je wat om een traject als bij DOS-WK en Unitas/Perspectief op te zetten? Dat kan! Het KNKV en de pilotverenigingen willen je graag helpen om van trainersbegeleiding een succes te maken bij jouw vereniging. Én met ingang van het seizoen 2019-2020 introduceert het KNKV de gloednieuwe trainersbegeleiding-opleiding. Meer informatie hierover volgt snel, maar we kunnen je zeker aanraden alvast binnen de vereniging medestanders te zoeken.

Heb je een vraag over trainersbegeleiding? Dan kun je mailen naar trainersbegeleiding@knkv.nl!

Trainersbegeleiding, omdat de trainers het verdienen!