Duur behandeling beroep

De commissie streeft er naar binnen veertien dagen, nadat zij de stukken heeft ontvangen en het bericht heeft gekregen van het bondsbureau inzake de tijdige betaling, tot een uitspraak te komen. Dat lukt niet altijd. Oorzaken kunnen zijn:

  1. de zaak wordt mondeling behandeld;
  2. de zaak is complex;
  3. de commissie moet veel informatie opvragen;
  4. er wordt door appellant gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kopie van de verklaringen te vragen.