Downloads

De declaratieformulieren zijn bedoeld voor:

  • Docenten
  • PVB-beoordelaars scheidsrechter (alle categorieën)
  • KNKV-beoordelaar
  • De DWO.

De algemene afspraken t.a.v. declaratie van het KNKV zijn geldig.