In memoriam: Karel Bastiaan de Zeeuw

Vorige week bereikte ons het bericht dat Karel Bastiaan de Zeeuw op 82-jarige leeftijd is overleden. De Zeeuw heeft met name in de zeventiger- en tachtiger jaren van de vorige eeuw veel betekend voor het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond, de vereniging ckv ADO en de korfbalsport in het algemeen.

Hij had tussen 1983 en 1987 zitting in het KNKV-hoofdbestuur en was daarvoor een aantal jaren voorzitter van afdeling Zuid-West. In 1983 werd De Zeeuw door het KNKV onderscheiden met de Bronzen Broekhuijsenmedaille.

We herinneren hem ons als een zeer bekwame en aimabele bestuurder. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en overige naasten.

Bestuur KNKV
Bestuur KNKV-district Zuid-West

Datum: 16 juli 2018 uur

Bestuurders Vrijwilligers