Arbitrageproof certificering voor KZ Danaïden

 

Op de goed bezochte vrijwilligersavond van vrijdag 6 juli heeft KZ Danaïden als 18e vereniging in District Noord-West het certificaat “arbitrageproof vereniging” van de bond mogen ontvangen. Hendrik-Jan Brandsma van het KNKV, reikte deze blijk van waardering uit aan de voorzitter van de scheidsrechtercommissie Frank Montanje. Met dank aan de inspanningen van de voltallige SR.-commissie (Tim, Marco en Frank), de afvaardiging bestuur (Jan Folkers) en de arbitrage nestors van de vereniging Cees en Grietje Steenbeek  is dit mogelijk gemaakt. Het resultaat is bereikt na een drietal jaren hard werken en er blijft nog één actiepunt over: alle seniorleden behalen het spelregelbewijs de KorfbalmasterZ. De scheidsrechtercommissie zal de leden van KZ Danaïden hierin op allerlei manieren extra ondersteunen. Deze certificering betekent voor KZ Danaïden ook waardering voor alle scheidsrechters die zich bij KZ Danaïden de afgelopen jaren hebben ingezet.

Op de foto: overhandiging van het certificaat aan Frank Montagne

Datum: 9 juli 2018 uur

Arbitrage