Verenigingsmailbox @knkv.net verdwijnt

Per 1 juli 2018 vervallen de verenigingsmailboxen @knkv.net. Dit betekent dat het @knkv.net-adres niet meer gebruikt kan worden.

Er zullen dan geen e-mails meer kunnen worden ontvangen en verzonden kunnen worden.

Gerichter communiceren
Als KNKV gaan wij gerichter communiceren naar de verenigingen. Dit volgt op de ontwikkelingen omtrent de AVG en eerder ingezette directe communicatie richting kaderleden van de verenigingen. Hiermee spelen we ook verder in op de behoefte en wens om de communicatie richting de verenigingen te verbeteren. 

Informatie wordt rechtstreeks verstuurd aan diegene, die door de vereniging is aangegeven als contactpersoon voor het specifieke onderdeel. De gegevens in Sportlink Club zijn hiervoor leidend. Uiteraard wordt het secretariaat altijd op de hoogte gebracht van de verstuurde informatie. 

Om deze gerichte communicatie succesvol te laten zijn, is het noodzakelijk dat verenigingen hun informatie betreffende kaderleden actueel hebben weergegeven in Sportlink Club en dat de juiste personen als contactpersoon aan de functie zijn gekoppeld. 

De kaderleden die op dit moment geregistreerd staan vind je terug in Sportlink Club, in de functionarissenlijst onder het menu ‘personen’.

Wat betekent dit en wat moet er door de vereniging ZELF worden gedaan?

  • Het is belangrijk dat de vereniging alle e-mailadressen, die gekoppeld zijn aan functies, actualiseert. Voor het muteren van de gegevens verwijzen we naar de handleiding van Sportlink.
  • Heeft jouw vereniging de ‘mailbox’ in Sportlink Club, waarin je zelf de adressen in kunt stellen waarnaar informatie betreffende wedstrijdwijzigingen moet worden doorgezonden, al ingeregeld? Dit dienen de verenigingen zelf te doen. Gebeurt dit niet, dan kunnen de wijzigingen niet gelezen worden. Denk er ook aan de gewijzigde adressen te communiceren aan de externe partijen waarmee contact plaatsvindt via het KNKV-verenigingsmailadres. 

Heb je nog vragen? Gebruik hiervoor het ticketsysteem van het KNKV.

 

Datum: 12 juni 2018 uur

Communicatie en PR