KNKV.nl in een nieuw jasje

Je ziet het goed; KNKV.nl is vernieuwd! Het resultaat is een overzichtelijke website, waarop de verenigingsbestuurder makkelijk zijn of haar informatie kan vinden. KNKV.nl telt nu zeven hoofdthema’s, die zowel bovenin de menustructuur als in de blokken middenin naar voren komen. Dan is er ook nog een achtste themablok, waarin ruimte is voor de actualiteit.

Met deze nieuwe website heeft het KNKV ingespeeld op de nieuwe privacywetgeving (AVG), die onlangs in is gegaan.

Districtspagina’s
Met de overgang naar de nieuwe KNKV.nl-omgeving hebben de districtswebsites een andere invulling gekregen. Veel praktische zaken van de oude districtssites zijn overgeheveld naar het landelijke deel, maar de districten hebben nog wel allen hun eigen nieuwspagina.

Veel kijk- en leesplezier gewenst. Vragen of opmerkingen over de website? Geef ze aan ons door via Service en Ondersteuning 

Datum: 20 juni 2018 uur

Bestuurders Korfbal Service en ondersteuning