Skip to the main content

FAQ Corona beperkingen competitie december 2021

Laatste update: 6 december 14:15 uur

Wedstrijden die wel gespeeld worden in het wedstrijdkorfbal

Wat moet ik met het DWF doen van gespeelde wedstrijden in het wedstrijdkorfbal?

Als er gespeeld is, is het verzoek om de wedstrijd in het DWF gewoon af te handelen. Omdat we een evt. KNKV-scheidsrechter uit moeten betalen, er nog geen beslissing is genomen over het meetellen van gefloten wedstrijden voor de rompregeling en omdat we data van gespeeld/niet gespeeld moeten aanleveren.

In het top- en breedtekorfbal wordt de huidige competitie doorgezet en dient het formulier natuurlijk gewoon ingevuld te worden.

Verplaatsen van wedstrijden / niet gespeelde wedstrijden

Mag ik wedstrijden naar zondag verplaatsen?

Ja, dat mag ten alle tijde

Wat moet ik doen met de wedstrijden die om 17.00 uur nog bezig zijn of later beginnen?

Wedstrijdkorfbal:

Alle wedstrijden t/m 19 december zijn nu uit het programma gehaald.
Mocht je deze wedstrijden alsnog willen spelen eerder op de dag, dan dit aangeven via e-mail naar competitie@knkv.nl door beide verenigingen waarna deze alsnog ingepland wordt.

Breedtekorfbal:

Daar hoef je niets mee te doen, die verwerkt het KNKV na het speelweekend.
Mocht je deze wedstrijden willen verplaatsen dan kan dat via de wijzigingenmodule in Sportlink Club. Zodra het KNKV de status aangepast heeft in/na het weekend is dat niet meer mogelijk en gaan eventuele wijzigingen via e-mail naar competitie@knkv.nl.

Wat moet ik doen als ik wedstrijden wil verplaatsen?

Dat kan via de wijzigingenmodule in Sportlink Club. Als ook de accommodatie wijzigt, kan de thuisvereniging nadat de tijds- en /of datumwijziging bevestigd is, dat melden aan competitie@knkv.nl.

Als dit binnen de bestaande inhuurmomenten in je accommodatie zijn hoef je geen gewijzigd B2-formulier in te zenden. Betreft dit extra inhuur, dan ontvangen we graag een gewijzigd B2-formulier op competitieopgaven@knkv.nl.

Wedstrijdwijzigingen voor de eerstvolgende zaterdag gaan altijd in overleg met de tegenstander. Tijdswijzigingen voor daaropvolgende zaterdagen kunnen doorgevoerd worden zonder overleg mits het past binnen de zaalhuurinformatie zoals vermeld in het laatst bekende B2-formulier en de wijzigingen in redelijkheid zijn.

Verplaatsen en/of plannen van inhaalwedstrijden naar zaterdagen in 2022 verzoeken we nog even mee te wachten totdat het wedstrijdkorfbal opnieuw gepland is.

Wat moet ik doen als mijn team niet wil spelen?

Dan moet je je tegenstander informeren en op de website het formulier niet gespeelde wedstrijd invullen. Bij het wedstrijdkorfbal dien je tevens de scheidsrechter te informeren als die is aangewezen. Zie voor gegevens het adresboek in Sportlink Club.

Moeten we alle wedstrijden in het breedtekorfbal inhalen?

We gaan het niet verplichten, maar het streven is wel om zoveel als mogelijk te gaan spelen waarbij de zaalcompetitie wellicht verlengd wordt in april. De kernboodschap van onder andere het KNKV is dat sporten gezond is en mee helpt in opbouwen van fysieke weerbaarheid. Hoe meer trainingen en wedstrijden hoe beter. Mocht je zelf niet willen, je tegenstander misschien wel. Als vervolgens elke tegenstander niet in wil halen, dan kunnen ook anderen gedupeerd worden. Hoe meer wedstrijden we hebben hoe beter dit in de prestatie indicatie (puntenscore) tot z’n recht komt.

Kan ik mijn team nu nog terugtrekken?

Indien teams teruggetrokken worden, wordt dit pas verwerkt als er meer helderheid is over de competitie in januari en verder. Als er dan gewoon gespeeld kan worden, treedt het reguliere proces voor terugtrekkingen in werking.

Top-/wedstrijd-/breedtekorfbal

Welke klassen vallen onder het top/wedstrijdkorfbal?

Topkorfbal: Hoofdklasse, reserve hoofdklasse, A-jeugd hoofdklasse
Wedstrijdkorfbal: Overgangsklasse t/m 4e klasse, reserve overgangsklasse t/m reserve 4e klasse, A-jeugd overgangsklasse, A-jeugd 1e en 2e klasse, B/C-jeugd hoofdklasse, B/C-jeugd 1e/2e klasse, D-jeugd hoofdklasse.
Dames topklasse, hoofdklasse, overgangsklasse, 1e klasse, reserve topklasse, reserve hoofdklasse, reserve overgangsklasse, reserve 1e klasse, A-jeugd hoofdklasse, A-jeugd 1e klasse, B-jeugd hoofdklasse.

Wat valt er onder het breedtekorfbal?

Alle overige klassen vallen onder het breedtekorfbal. Dat is inclusief het G-korfbal en de midweekcompetitie.

Arbitrage

Wordt er vervangende arbitrage aangewezen als er nu nog geen scheidsrechter is aangewezen of de aangewezen scheidsrechter afzegt?

Nee, er wordt geen vervangende arbitrage aangewezen.

Hoe wordt er met de Rompregeling omgegaan? Tellen wedstrijden uit het wedstrijdkorfbal evengoed mee?

Over toepassing van de rompregeling is nog geen besluit genomen.

Tucht

Wat gebeurt er met de gele en rode kaarten?

Over de afwikkeling van tuchtzaken is nog geen besluit genomen

Ploegopgave

In de nu te spelen wedstrijden in zowel wedstrijd- als breedtekorfbal, gelden dan de ploegopgaven?

Nee, die zijn niet van toepassing. In het breedtekorfbal mogen dus spelers mee doen die normaliter in het wedstrijdkorfbal zijn ingedeeld. Pas als wedstrijdkorfbal weer gaat spelen is het reglement weer van toepassing. Wel verzoeken we hier geen misbruik van te maken om een wedstrijd te winnen, het spelplezier staat wat het KNKV betreft voorop. Daarnaast beïnvloed je hiermee de prestatie indicatie (puntenscore) van het team t.a.v. de eerst volgende competitie en loop je het risico dan te hoog ingedeeld te worden.

Mogen jeugdteams met te hoge gemiddelde leeftijd spelen?

Nee, in het breedtekorfbal blijven de leeftijdsgrenzen gehandhaafd. Dit ook in de lijn dat het spelplezier ook voor de tegenstanders voorop moet blijven staan. Daarnaast beïnvloed je hiermee de prestatie indicatie (puntenscore) van het team t.a.v. de eerst volgende competitie en loop je het risico dan te hoog ingedeeld te worden.

Competitie
Spelbepalingen

In de spelbepalingen vind je het schema met per leeftijdscategorie; de maximale leeftijd per team, de maximale gemiddelde leeftijd per team, verhouding van dames en heren, balmaat, paalhoogte, …

Lees meer
Competitie
Niet gespeelde/gestaakte wedstrijd

Via dit formulier kun je aan Team Competitie doorgeven dat een competitiewedstrijd gestaakt is of niet gespeeld wordt. Je dient altijd zelf de tegenstander en eventueel de scheidsrechter(s) en beoordelaar …

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download