Competitieschema

In het voorjaar wordt het competitieschema voor het daaropvolgende seizoen gepubliceerd. In het competitieschema wordt aangegeven welke weekenden als competitieweekenden zijn aangemerkt, welke als inhaal- en welke als vrije weekenden. Deze gegevens zijn essentieel voor u om bijvoorbeeld te kijken wanneer er geen competities zijn of de inhuur voor de zaalcompetitie te maken.

Het schema voor seizoen 2020-2021

Toelichting op competitieschema 2020-2021

Het schema is nagenoeg ongewijzigd t.o.v. de voorgaande seizoenen, alleen enkele wijzigingen rondom vakanties. 

De grootste mutaties van de laatste jaren hebben plaats gevonden in 2018-2019, zie onderstaande toelichting.

Toelichting op competitieschema 2018-2019

In dit schema zijn de behoeften en wensen van de verenigingen zo goed mogelijk vertaald. Deze behoeften en wensen zijn vooral naar voren gekomen tijdens de landelijke competitieavonden in het derde kwartaal van 2016. Ook is de input uit het meedenktraject Co-creatie, meegenomen.

Het competitieschema 2018-2019 is opgebouwd vanuit de volgende uitgangspunten:

 1. Later in september te starten met het seizoen en langer doorspelen in juni;
  Tijdens de bijeenkomsten in het land, waarin gesproken is over de competitieplanning, is door de verenigingen aangegeven dat het later starten van de najaarscompetitie wenselijk is, evenals het langer doorspelen in juni omdat de vakanties later starten. Dit om met een goede voorbereiding van de teams te starten aan de competitie. Zodat de zomervakantie geen belemmerende factor is in de bezetting van de teams.
 2. De finale van de Korfbal League beter aan te laten sluiten bij de reguliere veld- en zaalcompetitie in het wedstrijd- en breedtekorfbal;
 3. De wens vanuit de verenigingen om rekening te houden met de voorjaarsvakantie en de meivakantie;
  Net als de wens van later starten van de najaarscompetitie, kwam een vergelijkbaar geluid vanuit de verenigingen voor de competitie in de voorjaars- en meivakantie. In de competitieplanning is rekening gehouden met deze periode. Alleen het laatste weekend van beide vakanties (op basis van de adviesdata vanuit de overheid) is als speelweekend aangemerkt. Vele verenigingen wilden het liefst het eerste weekend vrij van competitie houden in verband met vakantiegangers.
 4. De kerstperiode en het Pinksterweekeinde zijn in beginsel vrij gepland. Deze feestdagen worden door de verenigingen als belangrijkste ervaren.
 5. Een competitie die meer aan één gesloten is;
  In de planning is rekening gehouden met een regulier verloop van de wedstrijden. Dus niet meer een week spelen, week vrij, week spelen etc. Hierdoor ontstaat en meer gelijkmatigere verdeling van de wedstrijden. Dit kan soms wel frictie met de verschillende vakanties en feestdagen geven
 6. Rekening houden met het EK Korfbal wat in 2018 in Nederland gespeeld wordt;
  Voor de zichtbaarheid van korfbal en daarbij zoveel mensen laten genieten van korfbal, is er in de competitieplanning rondom het EK Korfbal 2018 rekening gehouden om zoveel mogelijk mensen in het Noorden van het land de mogelijkheid te geven de EK finalewedstrijden te bezoeken zonder dat dit een nadelig effect heeft op de competitie.

Vanuit bovenstaande uitgangspunten betekent dat voor het competitieschema 2018-2019:

 1. De competitie start  in het eerste weekend nadat alle vakanties zijn afgelopen, dat is week 36;
 2. In het wedstrijdkorfbal wordt er voor de zaalcompetitie in 8 ronden op het veld gespeeld. Dit om aan de wens van (veel) later starten in de 2e helft veldcompetitie envrije dag tijdens zaalfinale tegemoet te komen.;
 3. De Ereklasse speelt 4 wedstrijden in de veldcompetitie voor de zaal i.v.m. EK voorbereiding;
 4. De Topklasse start op eigen verzoek zo laat mogelijk;
 5. Een reguliere periode van 3 weken vrij tussen veld en zaal. Dat geldt niet voor de Hoofdklasse, B-Hoofdklasse en dames Topklasse. Zij moeten eerder starten i.v.m. de play-offs aan het einde van de competitie;
 6. Rondom Kerst en Oud en Nieuw zijn 3 vrije weekenden ingepland uitgezonderd voor de Korfbal League;
 7. Een aantal klassen heeft 1 week voorjaarsvakantie, wens is om aan einde in de top niet te veel gaten in programma te hebben;
 8. Normaliter wordt er in eerste weekend van een vakantie gespeeld, meivakantie is i.v.m. Koningsdag op 27 april uitzondering;
 9. De damescompetitie en gemengde competitie lopen altijd gelijk op;
 10. A/B/C Hoofdklasse spelen in de veldcompetitie met Pinksteren omdat er Play-offs zijn in de veldcompetitie. In het competitieschema is geen ruimte om deze Play-offs later in te plannen.

Heb je nog vragen?  Deze kan je via competitie@knkv.nl bij het KNKV indienen.