Competitieleidraad

In de competitieleidraad zijn diverse reglementsartikelen en bestuursbesluiten samengevoegd voor het gebruiksgemak van het verenigingskader. De leidraad heeft wel een formele status als onderdeel van door het bestuur vastgestelde regelingen, zodat alle opgenomen informatie wel bindend is.