Tuchtcommissie

In deze afdeling vindt u informatie over en van de tuchtcommissie. Eerst volgen zakelijke gegevens over de tuchtcommissie.

De tuchtcommissie krijgt te maken met zaken tegen personen en zaken tegen verenigingen. De informatie over zaken tegen personen is onder tussenkopjes hieronder vermeld. 

De wedstrijdkamer behandelt zaken tegen verenigingen. Hieronder volgen de soorten zaken alsmede informatie daarover.

Disclaimer
Hoewel de teksten in het menu tuchtcommissie tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de tuchtcommissie en met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.