Dispensatieregeling

Sinds de start van seizoen 2013/2014 worden dispensatieverzoeken nu landelijk afgehandeld volgens een uniform beleid. Tot aan dit seizoen werden dispensatieverzoeken voor het breedtekorfbal per district afgehandeld en geconstateerd is dat het beleid in het ene district soepeler was dan in het andere district. Zeker nu er ook in het breedtekorfbal steeds meer over de districtsgrenzen heen gekorfbald wordt is dit niet wenselijk.

In artikel 8 van het Reglement van wedstrijdstrijden zijn de leeftijdgrenzen voor het jeugdkorfbal geregeld en is ook bepaald wanneer en welke dispensaties verleend kunnen worden.

Leeftijdsgrenzen voor A- tot en met F-jeugdcompetities

Artikel 8

1. a. De gemiddelde leeftijd van de spelers dient op ieder moment in elke afzonderlijke wedstrijd per klasse tussen de voor de desbetreffende klasse geldende uitersten te liggen, waarbij voor de afzonderlijke leeftijden van de spelers de leeftijd op de peildatum van 31 december geldt:

A-klasse tussen 15,1 en 18,0 jaar; 
B-klasse tussen 13,1 en 15,0 jaar; 
C-klasse tussen 11,1 en 13,0 jaar; 
D-klasse tussen 9,1 en 11,0 jaar; 
E-klasse tussen 7,1 en 9,0 jaar; 
F-klasse tussen 5,1 en 7,0 jaar.

b. In de laagste klasse van de wedstrijdkorfbalcompetitie en de breedtekorfbalcompetitie voor A-jeugd mogen senioren die op 31 december 19 jaar zijn deelnemen, mits zij niet zijn opgegeven voor een seniorenploeg en de gemiddelde leeftijd van het A-team de 18,0 jaar niet overschrijdt. Het Bondsbestuur kan deze toestemming beperken tot het uitkomen in bepaalde afdelingen van een competitie voor A- jeugd. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

c. Spelers mogen vanaf de dag, waarop zij 5 jaar worden, uitkomen in de competities voor F-jeugd.

2. Behoudens het bepaalde in lid 1 onder b en lid 3 mogen in onderstaande klassen geen spelers, die op 31 december de er achter vermelde leeftijd hebben, uitkomen:

A-klasse, spelers van 19 jaar of ouder; 
B-klasse, spelers van 17 jaar of ouder; 
C-klasse, spelers van 15 jaar of ouder; 
D-klasse, spelers van 13 jaar of ouder; 
E-klasse, spelers van 11 jaar of ouder; 
F-klasse, spelers van 9 jaar of ouder.

3. Het Bondsbestuur kan in het breedtekorfbal per onderstaande klasse aan spelers, die op 31 december de er achter vermelde leeftijd hebben, toestemming verlenen in die bepaalde klasse te spelen, mits er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.

B- klasse, spelers van 17 jaar; 
C- klasse, spelers van 15 jaar; 
C- klasse, spelers van 13 jaar; 
E- klasse, spelers van 11 jaar; 
F- klasse, spelers van 9 jaar.

Het Bondsbestuur kan deze toestemming beperken tot bepaalde afdelingen van een klasse.

Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

4. Een ploeg, waarvan de gemiddelde leeftijd van de spelers ligt onder het voor een klasse geldende minimum kan, op verzoek van het bestuur van de desbetreffende vereniging door het Bondsbestuur in die hogere klasse worden ingedeeld.

5. Indien de gemiddelde leeftijd van de spelers van een ploeg op enig moment in een wedstrijd ligt boven de uiterste leeftijdsgrens die voor de ploeg van toepassing is, wordt gehandeld alsof in de ploeg een ongerechtige speler, als bedoeld in artikel 48, is uitgekomen

Er kan dus dispensatie verleend worden aan spelers één jaar ouder dan de maximum geldende leeftijd in die leeftijdscategorie als er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden (lid 3). 

Bijzondere omstandigheden kunnen zijn dat een speler een lichamelijke of geestelijke beperking heeft die ook aantoonbaar is bijvoorbeeld via een verklaring van een arts of gedragswetenschapper, of dat  een club beperkt is in het aantal teams en spelers en er voor hem of haar geen team (te maken) is in zijn of haar leeftijdscategorie.  In het eerste geval verleen je dispensatie aan een speler/speelster die fysiek of mentaal eigenlijk ook in een jongere leeftijdscategorie thuishoort . 

In het tweede geval hoort de speler wel thuis in zijn leeftijdscategorie en dispensatieverlening betekent dan dat er in de wedstrijden bij de tegenstanders iemand is die tegen een te oude speler moet spelen.  Alternatief is dat de speler geen dispensatie krijgt en de club met het team in een hogere leeftijdsklasse gaat spelen. Dan zijn het haar spelers die in wedstrijden tegen te oudere tegenstanders moeten spelen. Het hangt hierbij dan vooral van de leeftijden van de andere spelers in de ploeg af of aan een speler dispensatie wordt verleend, waarbij wel rekening gehouden wordt met de genoemde aandachtspunten.

We kennen voorts inmiddels al zo’n 20 jaar het systeem van gemiddelde leeftijden.  Daarvoor hadden we harde grenzen. In bv de D-jeugd mochten kinderen spelen van maximaal 11 jaar. Wilde een club een 12-jarige opstellen dan moest dispensatie gevraagd worden. Vele clubs deden dat, anderen niet. Gevolg heel veel teams die met dispensatie speelden en uitgesloten werden van kampioenschap, maar ook gelijk samengestelde teams, waarvan de één met dispensatie in de D-klasse speelde en de ander zonder dispensatie in C-klasse. 

Nu is D-categorie nog steeds primair bedoeld voor spelers van 10 en 11 jaar.  Indien gewenst kan een club een 12-jarige opstellen in de ploeg, mits daar een jongere speler tegenover staat.  Dat moet gezien worden en is ook bedoeld als een soort van dispensatie , die automatisch wordt verleend.  Gevolg daarvan is dat teams met dezelfde leeftijd die vroeger over de C- en D-klasse verdeeld werden nu bij elkaar zitten.  Aan die “dispensatieverlening” zit echter ook een grens en dat is dat de maximale gemiddelde leeftijd niet mag worden overschreden.  Een verzoek indien om met een te oude ploeg te mogen spelen is dus eigenlijk dubbelop  als er met de individuele spelers niets aan de hand is,  en zal dus in principe niet worden verleend. 

Met deze uitgangspunten zijn de dispensatieverzoeken voor de najaarsveld- en zaalcompetitie 2013-2014 bekeken en is het leeuwendeel afgewezen.  Als voorbeeld hieronder de verzoeken bij de A-jeugd, voor spelers ouder dan 19-jaar. 

Team 1: 23, 18, 18, 18, 17, 16, 15, 15

Team 2: 20, 20, 19, 19, 19, 18, 18, 17, 17, 16, 16, 16

Team 3: 20, 20, 19, 19, 19, 18, 18, 17, 17, 16, 16, 16

Team 4: 20, 19, 19, 18, 18, 17, 17, 16, 16, 16, 16

Team 5: 19, 19, 19, 19, 18, 18, 18, 18, 17, 17

Team 6: 20, 19, 19, 19, 18, 18, 17, 16, 15, 14

Team 7: 20, 19, 18, 18, 18, 18, 17, 17, 17, 17

Team 8: 20, 19, 18, 18, 17, 17, 15, 15, 14

Team 9: 20, 19, 18, 18, 17, 17, 17, 17, 16, 16

Behalve dat voor 20 jaar en ouderen eigenlijk helemaal geen dispensatie verleend kan worden, zie artikel 8, zijn veel van de A-teams eigenlijk ook zonder die 20-jarige een seniorenploeg. De A-jeugd is bedoeld voor spelers van 16-18 jaar.  Een 19-jarige, eigenlijk een senior,  mag meespelen mits gecompenseerd door jongeren.   In de ploegen hiervoor staan dus soms 5 senioren opgesteld, waarvan dan één of twee ook nog ouder dan 19 jaar. 

Een andere veel gelezen reden voor het dispensatieverzoek, maar geen grond voor dispensatieverlening,  is dat spelers klein zijn of dat men een ploeg te zwak vindt voor hun leeftijdscategorie en de club daarom met een ploeg die de gemiddelde leeftijdsgrens met enkele tienden overschrijdt in een jongere leeftijdsklasse  wil spelen. 

Tenslotte past een speler soms ook niet zo goed in de opstellingen.  Iemand hoort qua leeftijd in de B- of C-, maar is naar de mening van de club te zwak voor het daarin spelende (wedstrijdkorfbal)team en moet dan maar in een lagere leeftijdsklasse spelen en ook dat is in het algemeen geen reden voor dispensatieverlening.