Communicatie en PR

Iedere korfbalvorm en elk project heeft z’n eigen logo. Wil je bijvoorbeeld een poster laten ontwikkelen? Of organiseer je een actie voor je vereniging en wil je een logo gebruiken? Hieronder kun je de verschillende logo’s downloaden.

Korfbalvormen:

Onder interne communicatie verstaan we de planmatige, formele communicatie tussen alle belanghebbenden binnen de vereniging die gericht is op het bevorderen van betrokkenheid en motivatie.

Doel
Alle communicatielijnen zodanig op elkaar afstemmen, zodat het voor iedereen (bestuur, commissieleden, rustende/actieve leden, donateurs), duidelijkheid is wat de taken/verantwoordelijkheden zijn, hoe de communicatielijnen lopen, waar de informatie gehaald kan worden.

Doelstelling

Dit stappenplan helpt verenigingen bij het ontwikkelen van een eigen internetsite Het geeft een aantal praktische tips en aandachtspunten om de valkuilen te vermijden.

Functies
Een website kan voor een vereniging verschillende functies hebben:

Een goede folder of flyer maken is geen eenvoudige opgave. Er zijn tientallen verschillende manieren voor om een folder te maken en vooraf weet je bijna nooit wat het effect van de folder zal zijn.

Het belangrijkste doel van een folder is het wekken van interesse bij de lezer. De inhoud van een folder moet helder zijn, to-the-point en vooral nieuwsgierigheid opwekken bij de lezer. Het beste effect (en ook meetbare effect) is om de lezer aan te zetten iets te doen; een website bezoeken, een antwoordbon invullen of een e-mail sturen.

Pagina's