Communicatie en PR

Iedere korfbalvorm en elk project heeft z’n eigen logo. Wil je bijvoorbeeld een poster laten ontwikkelen? Of organiseer je een actie voor je vereniging en wil je een logo gebruiken? Hieronder kun je de verschillende logo’s downloaden.

Korfbalvormen:

Onder interne communicatie verstaan we de planmatige, formele communicatie tussen alle belanghebbenden binnen de vereniging die gericht is op het bevorderen van betrokkenheid en motivatie.

Doel
Alle communicatielijnen zodanig op elkaar afstemmen, zodat het voor iedereen (bestuur, commissieleden, rustende/actieve leden, donateurs), duidelijkheid is wat de taken/verantwoordelijkheden zijn, hoe de communicatielijnen lopen, waar de informatie gehaald kan worden.

Pagina's