Bij wie moet beroep worden ingesteld?

Ingevolge artikel 9-2 TR is de Commissie van Beroep bevoegd kennis te nemen van alle zaken, die in eerste aanleg door de Tuchtcommissie zijn behandeld, met uitzondering van de hier genoemde zaken.

De Commissie van Beroep is dus het orgaan dat over beroepszaken gaat.

Het beroep dient te worden gericht aan: Commissie van Beroep, p/a bondsbureau KNKV, postbus 417, 3700 AK Zeist. Het beroepschrift kan per post worden verzonden, of per mail aan cvb@knkv.nl