Bestuurders

Bij het goed besturen van een vereniging komt veel kijken.

Voor bestuurders zijn verschillende cursussen, bijscholen en workshops beschikbaar. Op de site van Academie voor sportkader vind je al een behoorlijk aanbod.

Het KNKV luistert goed naar haar verenigingen en heeft daardoor i.s.m. Sport2Connect een verenigingspakket samengesteld dat praktische oplossingen biedt op diverse gestelde hulpvragen rondom het thema clubhuis en horeca. 

De afgelopen jaren heeft het KNKV veel diensten en producten ontwikkeld die bijdragen tot groei van het korfbal zowel kwalitatief als kwantitatief. Onbekend in dit geheel zijn data, behoeften van de korfbalverenigingen en de tevredenheid van verenigingen over de aangeboden diensten en producten.
Om deze zaken inzichtelijk te krijgen is het KNKV gestart met Sport Intelligence. Grofweg kunnen we deze dienst onderverdelen in een 2-tal categorieën, namelijk data en onderzoek.

Het KNKV telt ruim negentigduizend leden bij circa vijfhonderd aangesloten verenigingen, waar maatschappelijke vaardigheden worden opgedaan en sprake is van een veilig sportklimaat. Korfbal heeft zich internationaal en als topsport ontwikkeld. De sport wordt inmiddels in 69 landen gespeeld en TeamNL Korfbal vormt de absolute wereldtop.

Pagina's