Bestuurders

Bij het oprichten van een vereniging ben je verplicht om statuten op te stellen. Dit zijn de basisregels voor je vereniging. Uitbreidingen en aanvullingen op deze regels, zoals over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van het clubhuis leg je als bestuurder vast in het huishoudelijk reglement.

Fusies tussen sport- en korfbalverenigingen vinden jaarlijks plaats. Daar zijn verschillende redenen voor te bedenken. Een tekort aan leden of kaderleden, een gebrek aan geld of een (lokale) overheid die aanstuurt op een fusie. Om welke reden verenigingen ook besluiten om te gaan fuseren: er komt nogal wat bij kijken. Een fusie is een mogelijke oplossing om te proberen de sport of het verenigingsleven te behouden. Een aantal aspecten mag daarbij niet worden vergeten.

Bij het goed besturen van een vereniging komt veel kijken.

Het KNKV luistert goed naar haar verenigingen en heeft daardoor i.s.m. Sport2Connect een verenigingspakket samengesteld dat praktische oplossingen biedt op diverse gestelde hulpvragen rondom het thema clubhuis en horeca. 

De afgelopen jaren heeft het KNKV veel diensten en producten ontwikkeld die bijdragen tot groei van het korfbal zowel kwalitatief als kwantitatief. Onbekend in dit geheel zijn data, behoeften van de korfbalverenigingen en de tevredenheid van verenigingen over de aangeboden diensten en producten.
Om deze zaken inzichtelijk te krijgen is het KNKV gestart met Sport Intelligence. Grofweg kunnen we deze dienst onderverdelen in een 2-tal categorieën, namelijk data en onderzoek.

Het KNKV telt ruim negentigduizend leden bij circa vijfhonderd aangesloten verenigingen, waar maatschappelijke vaardigheden worden opgedaan en sprake is van een veilig sportklimaat. Korfbal heeft zich internationaal en als topsport ontwikkeld. De sport wordt inmiddels in 69 landen gespeeld en TeamNL Korfbal vormt de absolute wereldtop.

Pagina's