Bestuurders

De inhoud van de cursus 
De cursus ‘Meer Leden in Kortere Tijd’  (MLKT) biedt de oplossing voor verenigingen die een ijzersterke ledenwerfactie willen! Eén van de conclusies is dat een lange analyse niet doorslaggevend is om tot resultaat te komen. De bekende SWOT-analyses geven misschien wel een goed beeld van het probleem, maar echt tot actie aanzetten doen ze meestal niet. Daarom gaan we bij MLKT na een korte analyse tot actie over.

Een echte aanrader om samen met je leden te werken aan de ontwikkeling van je club

Thematraject ‘Besturen met een visie PLUS’
Hoe creëer je betrokkenheid binnen de vereniging? Hoe kun je diverse groepen en generaties verbinden? Hoe leid je succesvol een ALV of visie avond? Het KNKV biedt het thematraject ‘Besturen met een visie PLUS’ aan, waarin wordt ingegaan op kansen en mogelijkheden om samen de vereniging te veranderen.

Een praktische aanpak om de club te runnen

Thematraject ‘Besturen met een visie’
Hoe verplaatst een effectieve bestuurder zijn focus van het blussen van brandjes en het tevreden stellen van leden en ouders naar effectief en doelmatig besturen? Het KNKV biedt het thematraject ‘Besturen met een Visie' aan, waarin wordt ingegaan op wat clubbestuurders vooral wel en niet zouden moeten doen.

Natuurlijk wil je dat je kind met plezier naar de vereniging gaat om te sporten. Dat plezier, daar draagt niet alleen de trainer aan bij. Ook jij als ouder! Kinderen vinden het namelijk helemaal niet leuk als jij staat te schreeuwen langs de kant. Of wanneer je het alleen maar over winnen en scoren hebt. Geloof je het niet? Vraag het thuis maar eens na.

De invloed van verenigingsbestuurders strekt tot in alle geledingen binnen de club. Hoe beter bestuurders zich bewust zijn van hun specifieke rol binnen de vereniging op het gebied van weerbaarheid, proces, beleid, communicatie en de invulling van hun voorbeeldfunctie, des te effectiever kan worden gewerkt aan een plezierige, sportieve sfeer binnen de vereniging. Maar hoe doe je dat?

Korfbal Zichtbaar Sportief  - Veilig sportklimaat

Het actieplan Naar een veiliger sportklimaat heeft als doel om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rond de sport te voorkomen en aan te pakken. Dit is een opdracht van het Ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door de sportbonden en sportverenigingen in Nederland. Het KNKV heeft zich achter dit actieplan geschaard onder de noemer Korfbal Zichtbaar Sportief.

 

Om toekomstige sponsors te werven is het belangrijk dat er een duidelijk en inhoudelijk goed sponsorplan binnen de vereniging aanwezig is. 

Het sponsorplan kan uit verschillende onderwerpen bestaan o.a.

Ook als sportvereniging heb je in meer of mindere mate te maken met belastingen. Wat mag wel, wat mag niet? Met welke belastingen kan je als vereniging te maken krijgen? En hoe zorg je als club ervoor dat je alle zaken overzichtelijk op een rijtje houdt? 
Op de website sport.nl/voorclubs vind je hier hier informatie over. Het handboek Wet-en Regelgeving geeft je inzicht in de wetten en regels.

Veel beslissingen en beleidskeuzes hebben invloed op de financiële situatie van verenigingen. Een verantwoord financieel beleid is belangrijk voor het voorbestaan van de vereniging. Je vindt hier informatie over belastingen, subsidies, fondsenwerving en sponsoring. Maar ook de afdracht (heffingsregelingen) die je als vereniging hebt richting het KNKV en de declaratieformulieren die je kunt gebruiken.  

Op de website Sport.nl/voorclubs vind je bruikbare tips en advies op het gebied van financiën.

 

 

De Wet Flexibiliteit en zekerheid heeft tot doel een goed evenwicht te vinden tussen flexibiliteit en de bedrijfsvoering voor werkgevers en zekerheid op werk en inkomen voor werknemers. Binnen een korfbalvereniging kun je hierbij denken aan de relatie bestuur - trainer. De Flexwet heeft met name gevolgen voor wat betreft het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Pagina's