Bestuurders

Korfbal Zichtbaar Sportief  - Veilig sportklimaat

Het actieplan Naar een veiliger sportklimaat heeft als doel om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rond de sport te voorkomen en aan te pakken. Dit is een opdracht van het Ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door de sportbonden en sportverenigingen in Nederland. Het KNKV heeft zich achter dit actieplan geschaard onder de noemer Korfbal Zichtbaar Sportief.

 

Om toekomstige sponsors te werven is het belangrijk dat er een duidelijk en inhoudelijk goed sponsorplan binnen de vereniging aanwezig is. 

Het sponsorplan kan uit verschillende onderwerpen bestaan o.a.

Ook als sportvereniging heb je in meer of mindere mate te maken met belastingen. Wat mag wel, wat mag niet? Met welke belastingen kan je als vereniging te maken krijgen? En hoe zorg je als club ervoor dat je alle zaken overzichtelijk op een rijtje houdt? 
Op de website sport.nl/voorclubs vind je hier hier informatie over. Het handboek Wet-en Regelgeving geeft je inzicht in de wetten en regels.

Veel beslissingen en beleidskeuzes hebben invloed op de financiële situatie van verenigingen. Een verantwoord financieel beleid is belangrijk voor het voorbestaan van de vereniging. Je vindt hier informatie over belastingen, subsidies, fondsenwerving en sponsoring. Maar ook de afdracht (heffingsregelingen) die je als vereniging hebt richting het KNKV en de declaratieformulieren die je kunt gebruiken.  

Op de website Sport.nl/voorclubs vind je bruikbare tips en advies op het gebied van financiën.

 

 

De Wet Flexibiliteit en zekerheid heeft tot doel een goed evenwicht te vinden tussen flexibiliteit en de bedrijfsvoering voor werkgevers en zekerheid op werk en inkomen voor werknemers. Binnen een korfbalvereniging kun je hierbij denken aan de relatie bestuur - trainer. De Flexwet heeft met name gevolgen voor wat betreft het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Op grond van deze wet kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het niet afdragen door de vereniging van o.a. loonbelasting, omzetbelasting, premies werknemers- en volksverzekeringen en verplichte bijdragen bedrijfspensioenfondsen.

 

De NOC*NSF, CIVIQ en IOS hebben een boekje uitgebracht met daarin een overzicht van de belangrijkste wetten en regels waar sportverenigingen mee te maken krijgen.

Het boekje bevat met name fiscale en juridische zaken waar verenigingen mee te maken krijgen. Inmiddels is ook een volledig handboek op de website terug te vinden van NOC*NSF.

Digitale Handboek Wet- en Regelgeving in de Sport

 

Essentiële kenmerken en voorwaarden bij sponsoring

Gemeenten hebben de mogelijkheid alle vrijwilligers in hun gemeente onder te brengen in een vrijwilligersverzekering.Alle vrijwilligers die onverplicht en onbetaald werk doen kunnen ondergebracht worden in deze verzekering. De vrijwilligers zijn dan verzekerd voor:

  • Ongevallen en schade/verlies persoonlijke eigendommen
  • Aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Verkeersaansprakelijkheid

Het maakt niet uit hoeveel uren vrijwilligerswerk men doet. Dus ook voor eenmalig rijden met een ploegje naar uitwedstrijden.

Overzicht van taken en verantwoordelijkheden
In een vereniging zijn al snel vele vrijwilligers actief in allerlei commissies en werkgroepen, die elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben.Een goed overzicht van deze taken en verantwoordelijkheden zorgt voor structuur in de vereniging. Bovendien weet elke vrijwilliger dan precies wat er van hem of haar wordt verwacht.

Pagina's