Bestuurders

Voor verenigingen in oprichting en voor nieuwe verenigingen kent het KNKV speciale subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden. Deze zijn aan te vragen via de Servicedesk van het KNKV te Zeist.

Voor verenigingen in oprichting en voor nieuwe verenigingen kent het KNKV speciale subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden. Deze zijn aan te vragen via de Servicedesk van het KNKV te Zeist.

Méér mensen en sponsoren bewegen naar uw sportvereniging

Als bestuurders het hebben over ledenwerving of sponsoring zijn  ze eigenlijk bezig met marketing. Marketing betekent inspelen op de behoeftes van de klant en in dit geval het lid of de sponsor.  

De inhoud van de cursus 
De cursus ‘Meer Leden in Kortere Tijd’  (MLKT) biedt de oplossing voor verenigingen die echt een ijzersterke ledenwerfactie willen! Eén van de conclusies is dat een lange analyse niet doorslaggevend is om tot resultaat te komen.  De bekende SWOT-analyses geven misschien wel een goed beeld van het probleem, maar echt tot actie aanzetten doen ze meestal niet. Daarom gaan we bij MLKT na een korte analyse tot actie over.

Bij de cursus ‘Meer Leden in Kortere Tijd’ worden vier stappen gezet:

De inhoud van de cursus 
De cursus ‘Meer Leden in Kortere Tijd’  (MLKT) biedt de oplossing voor verenigingen die een ijzersterke ledenwerfactie willen! Eén van de conclusies is dat een lange analyse niet doorslaggevend is om tot resultaat te komen. De bekende SWOT-analyses geven misschien wel een goed beeld van het probleem, maar echt tot actie aanzetten doen ze meestal niet. Daarom gaan we bij MLKT na een korte analyse tot actie over.

Een echte aanrader om samen met je leden te werken aan de ontwikkeling van je club

Thematraject ‘Besturen met een visie PLUS’
Hoe creëer je betrokkenheid binnen de vereniging? Hoe kun je diverse groepen en generaties verbinden? Hoe leid je succesvol een ALV of visie avond? Het KNKV biedt het thematraject ‘Besturen met een visie PLUS’ aan, waarin wordt ingegaan op kansen en mogelijkheden om samen de vereniging te veranderen.

Een praktische aanpak om de club te runnen

Thematraject ‘Besturen met een visie’
Hoe verplaatst een effectieve bestuurder zijn focus van het blussen van brandjes en het tevreden stellen van leden en ouders naar effectief en doelmatig besturen? Het KNKV biedt het thematraject ‘Besturen met een Visie' aan, waarin wordt ingegaan op wat clubbestuurders vooral wel en niet zouden moeten doen.

Natuurlijk wil je dat je kind met plezier naar de vereniging gaat om te sporten. Dat plezier, daar draagt niet alleen de trainer aan bij. Ook jij als ouder! Kinderen vinden het namelijk helemaal niet leuk als jij staat te schreeuwen langs de kant. Of wanneer je het alleen maar over winnen en scoren hebt. Geloof je het niet? Vraag het thuis maar eens na.

De invloed van verenigingsbestuurders strekt tot in alle geledingen binnen de club. Hoe beter bestuurders zich bewust zijn van hun specifieke rol binnen de vereniging op het gebied van weerbaarheid, proces, beleid, communicatie en de invulling van hun voorbeeldfunctie, des te effectiever kan worden gewerkt aan een plezierige, sportieve sfeer binnen de vereniging. Maar hoe doe je dat?

Pagina's