Bestuurders

In 2016 is het traject ‘Vereniging Centraal’ (VC) gestart. Met dit traject wil het KNKV de verenigingen centraal stellen en de verenigingsondersteuning optimaliseren gebaseerd op de behoefte vanuit de verenigingen. Voor een gezamenlijke aanpak van de wensen en behoeften van de verenigingen in het kader van het traject VC en om te zorgen voor een op de praktijk gebaseerd Jaarplan 2019, is een landelijke werkgroep Vereniging Centraal geformeerd.

Besturen kunnen voor leden die 25, 50 of 75 jaar lid van de vereniging zijn een speldje voor 25, 50 of 75 lidmaatschap aanvragen. De aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen:

Pagina's