Bestuurders

Besturen kunnen voor leden die 25, 50 of 75 jaar lid van de vereniging zijn een speldje voor 25, 50 of 75 lidmaatschap aanvragen. De aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen:

Pagina's