Behandeling beroepschrift door een Kamer

Het beroepschrift zal worden behandeld door één van de kamers van de Commissie van Beroep:

Kamer A: mw. Mr. M. de Kock-Molendijk (voorzitter), J. van Zomeren (secretaris), B. ter Weel (lid), Chr. Koerten (lid) en D. v.d. Plicht (lid).
Kamer B: mw. Mr. M. de Kock-Molendijk (voorzitter), J. van Zomeren (secretaris), H.J. van der Woude (lid), W. van der Heijden (lid) en D. v.d. Plicht (lid).

Het is mogelijk dat een speciale Kamer wordt samengesteld. Redenen kunnen dan zijn: de complexiteit of het specifieke karakter van een zaak dan wel het ontbreken van leden, bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode.