Toolkit verenigingsarbitrage

Een vereniging die ‘Arbitrageproof’ is heeft minder ‘gedoe’ rondom arbitrage. Op elke wedstrijd is een gecertificeerde scheidsrechter beschikbaar en er is nooit meer discussie over. Bovendien verbetert het klimaat op je vereniging, omdat met respect met elkaar en met de arbitrage wordt gekorfbald. Hoe zorg je ervoor dat je vereniging Arbitrageproof wordt en arbitragebeleid ook door je leden gedragen wordt en als onmisbaar wordt gezien? Dat kan met behulp van de stappen in de onderstaande toolkit. Deze zijn opgesteld op basis van vijf verschillende aandachtsgebieden.

Ons dringende advies is om alle stappen te doorlopen voor een gedegen en toekomstbestendig beleid. Voor alle stappen geldt dat een goede communicatie met je leden van essentieel belang is voor het dragen en slagen van je activiteiten en je beleid. Voldoet je vereniging aan alle voorwaarden? Dan ontvang je een certificaat. Een mooie waardering voor aan de muur, waarmee je je als vereniging kunt onderscheiden van andere (sport)verenigingen!

NB. Omdat in de arbitrage de verdeling man/vrouw bij het korfbal op dit moment geen goede afspiegeling is van de man/vrouw-verdeling bij de (volwassen) korfballers zijn we aangehaakt bij de gezamenlijke campagne 'Meer vrouwelijke bondsscheidsrechters in de sport'

1.     Klimaat, cultuur, sportiviteit & respect 

 • Stel een ‘gedragscode arbitrage’ op en leg uit waarom ze belangrijk zijn voor je vereniging. Met een gedragscode zorgt jouw vereniging ervoor dat breed wordt kennisgenomen van de door jullie vastgelegde regels om een veilige en prettige omgeving te creëren voor de arbitrage. Communiceer ze op verschillende manieren en kanalen, afgestemd op verschillende doelgroepen, om zo breed draagvlak te krijgen. Voorbeeld
 • Geef elkaar de hand. Laat spelers en coaches voor én na de wedstrijd de hand schudden met tegenstanders en de scheidsrechter. Dit kan bijdragen aan een verbetering van het klimaat op je club. Zie en gebruik ook het filmpje.
 • Stel een veld- of zaalcommissaris aan om scheidsrechters en beoordelaars op een correcte wijze te ontvangen. Zo kun je de arbiters persoonlijke aandacht geven en laat je je waardering voor hen blijken. Voorbeeld.
 • Stimuleer je leden en hun supporters hun spelregelkennis te toetsen en verbeteren op Korfbalmasterz.nl en begeleid ze daarin. Beter begrip van de spelregels kan leiden tot meer begrip voor de beslissing van de scheidsrechter. Je kunt op die website bovendien je officiële spelregelbewijs behalen; die heb je nodig om een scheidsrechtersopleiding te kunnen gaan doen. Direct naar website voor meer informatie: www.korfbalmasterz.nl
 • Organiseer spelregelavonden. Tijdens zo’n avond kun je leden (en bijvoorbeeld ouders) voorbereiden op een examen op Korfbalmasterz.nl of in algemene zin laten oefenen met spelregels. Zie de Arbitrage opleidingen voor een format en meer info. 

 

2.     Structuur organisatie verenigingsarbitrage  

 • Zorg voor een heldere structuur op het gebied van arbitrage en communiceer dit binnen je vereniging. Waar kunnen je leden en vrijwilligers met hun vragen terecht en met welke procedures moeten ze rekening houden? Voorbeeld
 • Stel een arbitrageplan op – op basis van het Masterplan Arbitrage – en implementeer dit binnen het verenigingsbeleid. Daarin stel je vast wat je vereniging onderneemt om ervoor te zorgen dat ze voldoende gecertificeerde scheidsrechters heeft, hoe deze begeleid worden en hoe de continuïteit gewaarborgd wordt door middel van een opleidingsplan. Een voorbeeld van een Beleidsplan Arbitrage (met dank aan TOGO). NB: basisopleidingen A en B zijn inmiddels vervangen door Korfbalmasterz.nl.
 • Zorg dat je voor de start van het seizoen inzicht hebt in het aantal benodigde officials om alle wedstrijden in het breedtekorfbal gecertificeerd te laten fluiten en te voldoen aan de verplichtingen in de rompregeling arbitrage. Dit kun je vaststellen middels het formulier ‘cursusbehoefte’. Invulformulier 
 • Draag zorg voor voortdurende en heldere communicatie. Het document ‘Communicatieschema Arbitrage’ geeft een voorbeeld met mogelijke communicatiemomenten en –thema’s over arbitrage. Voorbeeld

 

3.     Werving scheidsrechters     

 • Laat de jeugd op de training al wedstrijdjes fluiten om ze al doende te leren dat fluiten ook erg leuk kan zijn. Hoe vaker je het doet, hoe leuker het is. Voorbeeld
 • Een goede wervingsfolder met stoere foto’s kan een positieve bijdrage leveren aan de uitbreiding van het aantal scheidsrechters binnen de vereniging. Voorbeeld: Actie ‘Fluitje’ van DVO

 

4.     Begeleiding nieuwe verenigingsscheidsrechters 

 • Stel een praktisch informatieboekje samen voor leden die beginnen met fluiten. Zo weten zij voor hun eerste wedstrijd wat er van hen verwacht wordt, waardoor de scheidsrechter optimaal kan presteren en wellicht de ergste zenuwen kwijt is. Voorbeeld
 • Begeleid en faciliteer beginnende scheidsrechters om commentaar van langs de lijn te voorkomen. Bijvoorbeeld door ze shirts te geven waarop staat dat ze scheidsrechter in opleiding zijn. Supporters hebben dan meer begrip voor beslissingen waar zij het niet mee eens zijn en protesteren minder. Voorbeeld
 • Voorzie in een (pro)actieve verenigingsbegeleider en zorg ervoor dat hij/zij de juiste tools en kennis heeft om jeugdscheidsrechters en verenigingsscheidsrechters optimaal te ondersteunen en begeleiden. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook gesprekstechnieken. De verenigingsbegeleider is essentieel bij het opleiden van nieuwe scheidsrechters. Informatie
 • Informeer ouders over de basisregels van het korfbalspel voor meer begrip voor hun sportende kind en voor de beslissingen van de scheidsrechter. Dat kan op een leuke manier via bijvoorbeeld een flyer met heldere tekeningen. Voorbeeld 

 

5.         Activiteiten binnen de organisatie van verenigingsarbitrage 

 • Voer elk seizoen een tevredenheidsmeting uit onder de scheidsrechters van je vereniging. Dat kan middels een digitale enquête, maar ook via speciaal voor hen georganiseerde informele avonden. Daarmee laat je bovendien je waardering zien voor wat zij doen en helpt het je in het blijvend binden van de scheidsrechters aan je vereniging. Voorbeeld
 • Laat je waardering voor je verenigingsscheidsrechters blijken door ze te vermelden op je website, in je clubblad, nieuwsbrief of presentaties op ledenvergaderingen of andere bijeenkomsten. Of geef ze een groter podium en maak een ‘wall of fame’ in je clubhuis. Voorbeeld
 • Zet bezoekende en eigen scheidsrechters in het zonnetje tijdens de Week van de Scheidsrechter. Deze speciale week biedt de mooie gelegenheid om de hele vereniging te betrekken in het tonen van waardering voor de arbitrage en kun je dan ook samen met je leden voorbereiden. Niet alleen goed voor de arbitrage, maar ook voor het clubgevoel! Voorbeeld 

Tot slot: veel verenigingen zijn door Projectmedewerker Verenigingsarbitrage Hendrik-Jan Brandsma geadviseerd met betrekking tot arbitragebeleid. De voorzitter van de Arbitragecommissie van Valto stuurde hem in zijn enthousiasme deze brief met hun aanpak. Vervolgens is de vereniging voortvarend aan de slag gegaan en heeft inmiddels haar arbitragebeleid zo goed op orde, dat zij daarvoor beloond is met het certificaat.