KNKV-beoordelaar

Om de kwaliteit van de arbitrage te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren zijn er opgeleide KNKV-beoordelaars en KNKV-waarnemers actief in het top- en wedstrijdkorfbal.

Opleiding
Onder de kop 'Scheidsrechtersopleidingen' vindt u meer informatie hoe u in het bezit kunt komen van het diploma waarmee u bevoegd bent om op te treden als KNKV-beoordelaar en/of KNKV-waarnemer.

Aanmelding
Iedere KNKV-beoordelaar en/of KNKV-waarnemer kan zich daarnaast aanmelden om aangewezen te worden voor wedstrijden in het wedstrijdkorfbal. Hiervoor kunt u gebruiken maken van het formulier 'Aanmelden official'.

Official Portaal
Voor het maken van beoordelingsrapporten, informatie over aanstellingen, bekijken van opgemaakte beoordelingsrapporten en verdere gegevens kunnen KNKV-beoordelaars en/of KNKV-waarnemers terecht in het Official Portaal. Hiervoor ontvangt iedere official bij aanmelding zijn of haar unieke gebruikersnaam en wachtwoord. 

KNKV-beoordelingsformulier
Voor een KNKV-beoordelaar en/of KNKV-waarnemer zijn er enkele tools ontwikkeld om hem of haar te ondersteunen bij het opmaken van een beoordeling en/of waarneming dan wel het invullen van het KNKV-beoordelingsformulier. Deze tools kunnen hieronder worden gedownload.

Klik hier voor de uitgebreide toelichting op het KNKV-beoordelingsformulier

Klik hier voor de toelichting op de vragen bij het KNKV-beoordelingsformulier

Klik hier voor de aandachtspunten bij het KNKV-beoordelingsformulier

Klik hier voor de veldkaart 

Oefeninvulformulier
Als praktijkoefening bij het nieuwe KNKV beoordelingsformulier is een oefen invulformulier ontwikkeld. 
Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor scheidsrechterbeoordelaars om als oefenmiddel te gebruiken of als ondersteuning bij een cursus of bijscholing. De uitkomsten van dit formulier zijn ook indicatief t.o.v. het werkelijke beoordelingsformulier.

Klik hier om het oefen invulformulier te downloaden (alleen beschikbaar in Excel 2010).

Klik hier om de uitleg bij het oefen invulformulier te downloaden.