Skip to the main content

5/6 december eerst mogelijke startmoment, beperkingen seniorentrainingen

Competitie Verenigingsservice

Normaliter had Team Competitie vandaag het definitieve programma voor de zaalcompetitie gepubliceerd, maar helaas bevinden we ons in een andere situatie. Sinds de persconferentie van dinsdag 3 november weten we dat tot en met 18 november in Nederland de maatregelen verscherpt zijn. Het KNKV volgt altijd de lijn van de overheid. Voor nu is het ook zeker dat de wedstrijden in de weekenden van 21/22 en 28/29 november niet gespeeld kunnen gaan worden. Hetzelfde is van toepassing voor de midweekwedstrijden tot en met 27 november.

Het eerst mogelijke startmoment op de onlangs gepubliceerde routekaart is nu het weekend van 5/6 december. Zodra er meer helderheid is over de periode na 29 november, komt Team Competitie hierop terug. De secretarissen, accommodatie- inhuurders en contactpersonen Competitie van de verenigingen hebben hierover reeds bericht ontvangen.

Maatregelen: trainen senioren en vervoer

Er was enige onduidelijkheid vanuit de overheid over de toepassing van de dinsdagavond afgekondigde additionele kabinetsmaatregelen. Deze hebben, tot en met 18 november, de volgende gevolgen:

Trainen senioren
Groepslessen voor volwassenen zijn nergens toegestaan. Dit verbod geldt zowel voor groepslessen die binnen als buiten plaatsvinden.

Voor trainingen voor volwassenen geldt binnen en buiten een maximum van twee personen per groepje (exclusief instructeur, trainer, toezichthouder of vergelijkbare begeleider). Er geldt een maximum van dertig personen per zelfstandige ruimte. Zij houden onderling 1,5 meter afstand en mengen niet onderling.

Een trainer kan dus geen trainen geven aan meer dan twee personen.

Er zijn reeds verenigingen en overige bonden die over gaan tot inlooptrainingen. Gebruik daarbij ook vooral het gezond verstand bij het bepalen en afvragen of een bepaalde inlooptraining wel of niet kan en in welke vorm. Het moet goed uitlegbaar zijn naar de basisregels. De lokale overheid gaat over de handhaving en bepaalt daarmee dus ook de grens.

Vervoer
Zit je met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal twee personen in de auto zitten en dien je een mondkapje te dragen. Dit maximum en deze mondkapjesplicht gelden niet als je met alleen gezinsleden uit je eigen huishouden in de auto zit. Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Vragen?

Neem contact op via het ticketsyteem.

Gerelateerde artikelen

Definitief programma veldcompetitie najaar gepubliceerd
Competitie
Definitief programma veldcompetitie najaar gepubliceerd
Het programma voor de veldcompetitie voor het najaar is definitief en is vandaag via Sportlink verstuurd naar alle verenigingen. Het altijd actuele programma is ook in te zien via de KNKV Wedstrijdzaken-app en in Sportlink Club. Het programma wordt de komende dagen in de website geladen. De promotie- en degradatieregelingen worden in de week voorafgaand aan de […]
Lees meer
Competitie-avonden in augustus en september
Competitie
Competitie-avonden in augustus en september
In het voorjaar heeft team competitie een ronde door Nederland gemaakt om met verenigingen van gedachte te wisselen over het aanpassen van de jeugdcompetitie. Om verder in te zoomen op deze inhoud en dit breder te trekken, organiseren we in augustus en september een nieuwe ronde competitie-avonden. Deze avonden gaan niet alleen over de jeugdcompetitie, […]
Lees meer
Herstructurering veldkorfbalcompetitie
Competitie
Herstructurering veldkorfbalcompetitie
Aan het einde van het afgelopen seizoen heeft het KNKV verenigingen bevraagd over de opzet van de veldcompetitie. Hierbij was de vraag of de huidige opzet van een veldcompetitie in poules van acht ploegen verdeeld over het najaar en voorjaar nog voldeed aan de behoefte van verenigingen en leden. Op basis van de behoefte van […]
Lees meer

Topartikelen

Competitie
Competitie-avonden in augustus en september
Bestuurders KNKV Organisatie
Bijeenkomsten ‘Strategisch plan 2022+’
Opleidingen Trainers
Aanmelden KT2- en KT3-opleidingen seizoen 2022-2023