Functieprofiel trainersbegeleider

Als vereniging kan je een trainersbegeleider op verschillende manieren inzetten, maar elke trainersbegeleider heeft bepaalde capaciteiten nodig om zijn taak goed te kunnen vervullen.
De competenties van een trainersbegeleider zitten vooral in het observeren analyseren en feedback geven. De trainersbegeleider begeleidt trainers bij de vereniging; in de praktijk, tijdens een training of een wedstrijd.

Trainers die door een trainersbegeleider begeleid worden, leren wat goed gaat en wat beter kan. Het resultaat is dat de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen en dat sporters zich zowel op sportief als op sociaal gebied met plezier verder ontwikkelen

Functieprofiel
Binnen de werkgroep trainersbegeleiding, die bestaat uit vijf verschillende verenigingen (DOS-WK, AVO, KV Thor, KV Wageningen en Unitas/Perspectief) en experts van het KNKV, wordt gewerkt aan het opstellen van een functieprofiel voor een trainersbegeleider.

Competenties waarover elk trainersbegeleider* in ieder geval moet beschikken:

Een goede trainersbegeleider…

..heeft een open en coachende houding;
..is positief, inspireert en bouwt voort op wat goed gaat;
..zorgt voor meer plezier en zelfvertrouwen bij de trainers die hij of zij begeleidt;
..kijkt en luistert goed en laat zich daarbij niet leiden door eigen emoties;
..kan observeren en op basis daarvan opbouwende en leerzame feedback geven;
..geeft tips en suggesties die direct in de praktijk kunnen worden toegepast

 

* Een trainersbegeleider hoeft niet per sé de volledige beschikking te hebben over bovenstaande competenties. De functie kan ook vervuld worden door meerdere personen en bovenaan staat natuurlijk altijd dat de competenties van de trainersbegeleider(s) aansluiten op de behoeften van de trainers.