Juryvoorzitter

Bij wedstrijden in de zaalcompetitie (in vastgestelde klassen) wordt gespeeld met de ‘schotklok’. Om de regels rondom de wedstrijden in goede banen te leiden, zijn een drietal functionarissen nodig.

Juryvoorzitter – ziet toe op een juiste toepassing van alle regels aan de jurytafel. 

Schotklokbediener – zorgt voor de juiste tijdswaarnemingen.

Tijd-en scorewaarnemer – draagt zorg voor een juiste weergave van de stand.

De drie bovengenoemde functionarissen zijn officieel onderdeel van de voorwaarden rondom de wedstrijden. 

Voorwaarden
- De functionarissen zijn officiële vertegenwoordigers bij de wedstrijd en moeten daarom lid zijn van het KNKV. Ook om de scholing te volgen moet men lid zijn van het KNKV;
- De functionarissen dienen een scholing (van één avond) gevolgd te hebben zodat zij op de hoogte zijn van alle regels rondom de wedstrijd met een schotklok. 

Wanneer een opleiding
Omdat het een beperkt aantal verenigingen betreft, wordt de scholing op een aantal plaatsen in het land aangeboden. De scholing wordt alleen aangeboden voorafgaand aan de zaalcompetitie. De betreffende verenigingen krijgen tijdig een uitnodiging met daarin de benodigde informatie. 

Tijdens de bijeenkomst ontvangt elke deelnemende VERENIGING twee mappen met de cursusinhoud en twee stopwatches. Ter voorbereiding op de scholing is het gewenst de cursustekst (zie hieronder) te bestuderen.

Schotklokbediener/tijdwaarnemer
De schotklokbediener en tijdwaarnemer worden niet meer gecertificeerd. U dient er als vereniging echter wel voor te zorgen dat ze vakkundig zijn. Hiertoe kunnen, door u geschikt bevonden kandidaten, de cursistenmap zoals deze op de KNKV website staat bestuderen. Mochten deze juryleden zich beter willen voorbereiden dan kunnen ze vrijblijvend aan de opleiding 'KNKV-juryvoorzitter' deelnemen.

Juryvoorzitter
In de Korfbal League en in de Hoofdklasse is er sprake van een neutrale juryvoorzitter. In alle andere klassen dient de vereniging zelf voor een vakkundige juryvoorzitter te zorgen. Om binnen uw vereniging gericht te kunnen zoeken naar vakkundige personen zijn er functieprofielen opgesteld. Deze, evenals de cursistenmap, vindt u terug op onze website: http://www.knkv.nl/opleidingen-main/soorten-opleidingen/jurylid/ . Voor de rol van juryvoorzitter dient men gecertificeerd te zijn en is het verplicht een bijeenkomst bij te wonen.

Certificaat
Alleen de juryvoorzitters die daadwerkelijk betaald hebben en die aanwezig zijn geweest zullen een certificaat ontvangen en in Sportlink worden opgenomen.

Kosten
Per deelnemer € 15,00.

Aanmelden + betalen 
Voor u naar de pagina gaat om aan te melden, lees eerst de procedure op de pagina aanmelden + betalen.

Klik hier om u aan te melden indien u bekend bent met de procedure.Cursistenmap Jurylid - 2017-2018